Tanurtem asoshi Laishiba

Laishiba nungi nai temeimtiba otsütem. Kenyongi angati.

Tanurtem asoshi Laishiba indang

Tata Tetutyurtem

Rick Drury
Helmut Sass
Len Alexiuk
Jake Froese
Jeff Williams

Tenzüker

Gregory Stetski, Executive Director
Edward Hughes, PrayerLink Editor
Along with many volunteers worldwide.