Bijbelverhalen

Oude Testament

Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Power Point Bestand Opslaan. PDA Bestand Opslaan. Traktaat Bestand Downloaden Traktaat Bestand Downloaden Read the Bible
01 TOEN GOD ALLES MAAKTE Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA Traktaat Kleurboek Traktaat Genesis 1-2
02 HET BEGIN VAN DE DROEFENIS VAN DE MENS Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA Traktaat Kleurboek Traktaat Genesis 3-6
03 NOAH EN DE ZONDVLOED Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA Traktaat Kleurboek Traktaat Genesis 6-10
04 GOD'S BELOFTE AAN ABRAHAM Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Genesis 11-21
05 GOD TEST ABRAHAM'S LIEFDE Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Genesis 22-24
06 JACOB DE BEDRIEGER Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Genesis 25-33
07 EEN FAVORIETE ZOON WORDT EEN SLAAF Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Genesis 37, 39
08 GOD EERT JOZEF, DE SLAAF Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Genesis 39-45
09 DE PRINS VAN DE RIVIER Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Exodus 2
10 EEN PRINS WORDT EEN HERDER Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Exodus 2-5
11 DE UITTOCHT UIT EGYPTE Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Exodus 4-15
12 VEERTIG JAREN LANG Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Exodus 15-34
13 JOZUA WORDT DE NIEUWE LEIDER Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Jozua 1-6
14 SIMSON, GODS STERKE MAN Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Rechters 13-16
15 GIDEONS KLEINE LEGER Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Rechters 6-9
16 RUTH: EEN LIEFDESVERHAAL Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Ruth
17 SAMUËL, DIENAAR VAN GOD Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     1 Samuël 1-7
18 DE KNAPPE DWAZE KONING Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     1 Samuël 8-16
19 DAVID DE HERDERSJONGEN Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     1 Samuël 16-20
20 KONING DAVID (DEEL 1) Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     1 Samuël 22-31; 2 Samuël 1-2
21 KONING DAVID (DEEL 2) Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     2 Samuël 1-12
22 DE WIJZE KONING SALOMO Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     1 Koningen 1-12
23 GOEDE EN SLECHTE KONINGEN Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     2 Kronieken 33-36
24 DE MAN VAN GODS VUUR Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     1 Koningen 17-19; 2 Koningen 2
25 ELISA, MAN VAN WONDEREN Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     2 Koningen 2-13
26 JONA EN DE GROTE VIS Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Jona
27 JESAJA ZIET IN DE TOEKOMST Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Jesaja 1, 6, 7, 9, 53
28 JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Jeremia
29 EZECHIËL: MAN VAN VISIOENEN Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Ezechiël 1-37
30 DE KNAPPE KONINGIN ESTHER Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Ester 1-10
31 DANIËL DE GEVANGENE Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Daniël 1-2
32 DANIËL EN DE GEHEIMZINNIGE DROOM Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Daniël 2
33 DE MANNEN DIE NIET WILDEN BUIGEN Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Daniël 3
34 DANIËL EN DE LEEUWENKUIL Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Daniël 6
35 DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Nehemia

New Testament

Verhaalbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Kleurboekbestand Downloaden Power Point Bestand Opslaan. PDA Bestand Opslaan. Traktaat Bestand Downloaden Traktaat Bestand Downloaden Read the Bible
36 DE GEBOORTE VAN JEZUS Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA Traktaat Kleurboek Traktaat Mattëus 1-2, Lucas 1-2
37 EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Lucas 1, 3, Marcus 6
38 EEN VRESELIJKE TIJD VOOR JEZUS Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Matteüs 4, Lucas 4
39 JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Matteüs 4-7, Marcus 1, Lucas 6
40 DE WONDEREN VAN JEZUS Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Matteüs 8-9, Marcus 1-2, Marcus 4, Lucas 4, Lucas 8, Johannes 2
41 EEN TEMPELLEIDER KOMT OP BEZOEK BIJ JEZUS Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Johannes 2 – 3, Numeri 21
42 JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Matteüs 5-7, Lucas 6
43 DE BOER EN HET ZAAD Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Matteüs 13
44 DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Lucas 16
45 DE VERLOREN ZOON Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Lucas 15
46 DE BARMHARTIGE SAMARITAAN Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Lucas 10
47 DE VROUW BIJ DE PUT Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Johannes 4
48 JEZUS IN DE STORM Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Matteüs 8 en 14; Marcus 4; Lucas 8
49 HET DOCHTERTJE VAN JAÏRUS Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Marcus 5 en Lucas 8
50 JEZUS GENEEST EEN BLINDE BEDELAAR Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Marcus 10; Lucas 18; Johannes 9
51 DE WONDER-BAARLIJKE SPIJZIGING Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Johannes 6
52 JEZUS EN LAZARUS Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Johannes 11
53 JEZUS EN ZACHEÜS Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Lucas 19
54 HET EERSTE PAASFEEST Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA Traktaat Kleurboek Traktaat Matteüs 26-28, Lucas 22-24 en Johannes 13-21
55 HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Verhaal Kleurboek     PDA     Handelingen 1-4; Johannes 15; Joël 2
56 DE VERVOLGDE GEMEENTE Verhaal Kleurboek     PDA     Handelingen 4-9
57 PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Verhaal Kleurboek     PDA     Handelingen 9-12
58 VAN VERVOLGER TOT PREDIKER Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA     Handelingen 8 en 9
59 DE ZENDINGSREIZEN VAN PAULUS Verhaal Kleurboek     PDA     Handelingen 16, 27, 28
60 DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Verhaal Kleurboek Kleurboek   PDA Traktaat Kleurboek Traktaat Johannes 14, 2 Korintiërs 5, Openbaring 4, 21, 22

Verhaal

01 TOEN GOD ALLES MAAKTE
02 HET BEGIN VAN DE DROEFENIS VAN DE MENS
03 NOAH EN DE ZONDVLOED
04 GOD'S BELOFTE AAN ABRAHAM
05 GOD TEST ABRAHAM'S LIEFDE
06 JACOB DE BEDRIEGER
07 EEN FAVORIETE ZOON WORDT EEN SLAAF
08 GOD EERT JOZEF, DE SLAAF
09 DE PRINS VAN DE RIVIER
10 EEN PRINS WORDT EEN HERDER
11 DE UITTOCHT UIT EGYPTE
12 VEERTIG JAREN LANG
13 JOZUA WORDT DE NIEUWE LEIDER
14 SIMSON, GODS STERKE MAN
15 GIDEONS KLEINE LEGER
16 RUTH: EEN LIEFDESVERHAAL
17 SAMUËL, DIENAAR VAN GOD
18 DE KNAPPE DWAZE KONING
19 DAVID DE HERDERSJONGEN
20 KONING DAVID (DEEL 1)
21 KONING DAVID (DEEL 2)
22 DE WIJZE KONING SALOMO
23 GOEDE EN SLECHTE KONINGEN
24 DE MAN VAN GODS VUUR
25 ELISA, MAN VAN WONDEREN
26 JONA EN DE GROTE VIS
27 JESAJA ZIET IN DE TOEKOMST
28 JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN
29 EZECHIËL: MAN VAN VISIOENEN
30 DE KNAPPE KONINGIN ESTHER
31 DANIËL DE GEVANGENE
32 DANIËL EN DE GEHEIMZINNIGE DROOM
33 DE MANNEN DIE NIET WILDEN BUIGEN
34 DANIËL EN DE LEEUWENKUIL
35 DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA
36 DE GEBOORTE VAN JEZUS
37 EEN MAN DOOR GOD GESTUURD
38 EEN VRESELIJKE TIJD VOOR JEZUS
39 JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN
40 DE WONDEREN VAN JEZUS
41 EEN TEMPELLEIDER KOMT OP BEZOEK BIJ JEZUS
42 JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR
43 DE BOER EN HET ZAAD
44 DE RIJKE MAN, DE ARME MAN
45 DE VERLOREN ZOON
46 DE BARMHARTIGE SAMARITAAN
47 DE VROUW BIJ DE PUT
48 JEZUS IN DE STORM
49 HET DOCHTERTJE VAN JAÏRUS
50 JEZUS GENEEST EEN BLINDE BEDELAAR
51 DE WONDER-BAARLIJKE SPIJZIGING
52 JEZUS EN LAZARUS
53 JEZUS EN ZACHEÜS
54 HET EERSTE PAASFEEST
55 HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE
56 DE VERVOLGDE GEMEENTE
57 PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED
58 VAN VERVOLGER TOT PREDIKER
59 DE ZENDINGSREIZEN VAN PAULUS
60 DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS

Kleurboek

01 TOEN GOD ALLES MAAKTE
02 HET BEGIN VAN DE DROEFENIS VAN DE MENS
03 NOAH EN DE ZONDVLOED
04 GOD'S BELOFTE AAN ABRAHAM
05 GOD TEST ABRAHAM'S LIEFDE
06 JACOB DE BEDRIEGER
07 EEN FAVORIETE ZOON WORDT EEN SLAAF
08 GOD EERT JOZEF, DE SLAAF
09 DE PRINS VAN DE RIVIER
10 EEN PRINS WORDT EEN HERDER
11 DE UITTOCHT UIT EGYPTE
12 VEERTIG JAREN LANG
13 JOZUA WORDT DE NIEUWE LEIDER
14 SIMSON, GODS STERKE MAN
15 GIDEONS KLEINE LEGER
16 RUTH: EEN LIEFDESVERHAAL
17 SAMUËL, DIENAAR VAN GOD
18 DE KNAPPE DWAZE KONING
19 DAVID DE HERDERSJONGEN
20 KONING DAVID (DEEL 1)
21 KONING DAVID (DEEL 2)
22 DE WIJZE KONING SALOMO
23 GOEDE EN SLECHTE KONINGEN
24 DE MAN VAN GODS VUUR
25 ELISA, MAN VAN WONDEREN
26 JONA EN DE GROTE VIS
27 JESAJA ZIET IN DE TOEKOMST
28 JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN
29 EZECHIËL: MAN VAN VISIOENEN
30 DE KNAPPE KONINGIN ESTHER
31 DANIËL DE GEVANGENE
32 DANIËL EN DE GEHEIMZINNIGE DROOM
33 DE MANNEN DIE NIET WILDEN BUIGEN
34 DANIËL EN DE LEEUWENKUIL
35 DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA
36 DE GEBOORTE VAN JEZUS
37 EEN MAN DOOR GOD GESTUURD
38 EEN VRESELIJKE TIJD VOOR JEZUS
39 JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN
40 DE WONDEREN VAN JEZUS
41 EEN TEMPELLEIDER KOMT OP BEZOEK BIJ JEZUS
42 JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR
43 DE BOER EN HET ZAAD
44 DE RIJKE MAN, DE ARME MAN
45 DE VERLOREN ZOON
46 DE BARMHARTIGE SAMARITAAN
47 DE VROUW BIJ DE PUT
48 JEZUS IN DE STORM
49 HET DOCHTERTJE VAN JAÏRUS
50 JEZUS GENEEST EEN BLINDE BEDELAAR
51 DE WONDER-BAARLIJKE SPIJZIGING
52 JEZUS EN LAZARUS
53 JEZUS EN ZACHEÜS
54 HET EERSTE PAASFEEST
55 HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE
56 DE VERVOLGDE GEMEENTE
57 PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED
58 VAN VERVOLGER TOT PREDIKER
59 DE ZENDINGSREIZEN VAN PAULUS
60 DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS

Kleurboek

01 TOEN GOD ALLES MAAKTE
02 HET BEGIN VAN DE DROEFENIS VAN DE MENS
03 NOAH EN DE ZONDVLOED
04 GOD'S BELOFTE AAN ABRAHAM
05 GOD TEST ABRAHAM'S LIEFDE
06 JACOB DE BEDRIEGER
07 EEN FAVORIETE ZOON WORDT EEN SLAAF
08 GOD EERT JOZEF, DE SLAAF
09 DE PRINS VAN DE RIVIER
10 EEN PRINS WORDT EEN HERDER
11 DE UITTOCHT UIT EGYPTE
12 VEERTIG JAREN LANG
13 JOZUA WORDT DE NIEUWE LEIDER
14 SIMSON, GODS STERKE MAN
15 GIDEONS KLEINE LEGER
16 RUTH: EEN LIEFDESVERHAAL
17 SAMUËL, DIENAAR VAN GOD
18 DE KNAPPE DWAZE KONING
19 DAVID DE HERDERSJONGEN
20 KONING DAVID (DEEL 1)
21 KONING DAVID (DEEL 2)
22 DE WIJZE KONING SALOMO
23 GOEDE EN SLECHTE KONINGEN
24 DE MAN VAN GODS VUUR
25 ELISA, MAN VAN WONDEREN
26 JONA EN DE GROTE VIS
27 JESAJA ZIET IN DE TOEKOMST
28 JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN
29 EZECHIËL: MAN VAN VISIOENEN
30 DE KNAPPE KONINGIN ESTHER
31 DANIËL DE GEVANGENE
32 DANIËL EN DE GEHEIMZINNIGE DROOM
33 DE MANNEN DIE NIET WILDEN BUIGEN
34 DANIËL EN DE LEEUWENKUIL
35 DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA
36 DE GEBOORTE VAN JEZUS
37 EEN MAN DOOR GOD GESTUURD
38 EEN VRESELIJKE TIJD VOOR JEZUS
39 JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN
40 DE WONDEREN VAN JEZUS
41 EEN TEMPELLEIDER KOMT OP BEZOEK BIJ JEZUS
42 JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR
43 DE BOER EN HET ZAAD
44 DE RIJKE MAN, DE ARME MAN
45 DE VERLOREN ZOON
46 DE BARMHARTIGE SAMARITAAN
47 DE VROUW BIJ DE PUT
48 JEZUS IN DE STORM
49 HET DOCHTERTJE VAN JAÏRUS
50 JEZUS GENEEST EEN BLINDE BEDELAAR
51 DE WONDER-BAARLIJKE SPIJZIGING
52 JEZUS EN LAZARUS
53 JEZUS EN ZACHEÜS
54 HET EERSTE PAASFEEST
58 VAN VERVOLGER TOT PREDIKER
60 DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS

PPoint

PDA

01 TOEN GOD ALLES MAAKTE
02 HET BEGIN VAN DE DROEFENIS VAN DE MENS
03 NOAH EN DE ZONDVLOED
04 GOD'S BELOFTE AAN ABRAHAM
05 GOD TEST ABRAHAM'S LIEFDE
06 JACOB DE BEDRIEGER
07 EEN FAVORIETE ZOON WORDT EEN SLAAF
08 GOD EERT JOZEF, DE SLAAF
09 DE PRINS VAN DE RIVIER
10 EEN PRINS WORDT EEN HERDER
11 DE UITTOCHT UIT EGYPTE
12 VEERTIG JAREN LANG
13 JOZUA WORDT DE NIEUWE LEIDER
14 SIMSON, GODS STERKE MAN
15 GIDEONS KLEINE LEGER
16 RUTH: EEN LIEFDESVERHAAL
17 SAMUËL, DIENAAR VAN GOD
18 DE KNAPPE DWAZE KONING
19 DAVID DE HERDERSJONGEN
20 KONING DAVID (DEEL 1)
21 KONING DAVID (DEEL 2)
22 DE WIJZE KONING SALOMO
23 GOEDE EN SLECHTE KONINGEN
24 DE MAN VAN GODS VUUR
25 ELISA, MAN VAN WONDEREN
26 JONA EN DE GROTE VIS
27 JESAJA ZIET IN DE TOEKOMST
28 JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN
29 EZECHIËL: MAN VAN VISIOENEN
30 DE KNAPPE KONINGIN ESTHER
31 DANIËL DE GEVANGENE
32 DANIËL EN DE GEHEIMZINNIGE DROOM
33 DE MANNEN DIE NIET WILDEN BUIGEN
34 DANIËL EN DE LEEUWENKUIL
35 DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA
36 DE GEBOORTE VAN JEZUS
37 EEN MAN DOOR GOD GESTUURD
38 EEN VRESELIJKE TIJD VOOR JEZUS
39 JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN
40 DE WONDEREN VAN JEZUS
41 EEN TEMPELLEIDER KOMT OP BEZOEK BIJ JEZUS
42 JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR
43 DE BOER EN HET ZAAD
44 DE RIJKE MAN, DE ARME MAN
45 DE VERLOREN ZOON
46 DE BARMHARTIGE SAMARITAAN
47 DE VROUW BIJ DE PUT
48 JEZUS IN DE STORM
49 HET DOCHTERTJE VAN JAÏRUS
50 JEZUS GENEEST EEN BLINDE BEDELAAR
51 DE WONDER-BAARLIJKE SPIJZIGING
52 JEZUS EN LAZARUS
53 JEZUS EN ZACHEÜS
54 HET EERSTE PAASFEEST
55 HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE
56 DE VERVOLGDE GEMEENTE
57 PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED
58 VAN VERVOLGER TOT PREDIKER
59 DE ZENDINGSREIZEN VAN PAULUS
60 DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS

Traktaat

01 TOEN GOD ALLES MAAKTE
02 HET BEGIN VAN DE DROEFENIS VAN DE MENS
03 NOAH EN DE ZONDVLOED
36 DE GEBOORTE VAN JEZUS
54 HET EERSTE PAASFEEST
60 DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS

Traktaat

01 TOEN GOD ALLES MAAKTE
02 HET BEGIN VAN DE DROEFENIS VAN DE MENS
03 NOAH EN DE ZONDVLOED
36 DE GEBOORTE VAN JEZUS
54 HET EERSTE PAASFEEST
60 DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS