סיפורים מכתבי הקודש

לסיפורים נחוץ תוכנה גרפית מיוחדת or Power Point Viewer

תנ"ך

קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה קובץ סיפור להורדה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי הורד קובץ עלונים הורד קובץ עלונים Read the Bible
01 מתי אלוהים ברא את הכול סיפור ספר צביעה ספר צביעה   מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי עלונים ספר צביעה עלונים בראשית א
02 ההתחלה לעצבות של האדם סיפור ספר צביעה ספר צביעה   מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי עלונים ספר צביעה עלונים בראשית ג
03 � וח והמבול הגדול סיפור ספר צביעה ספר צביעה   מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי עלונים ספר צביעה עלונים Genesis 6-10
04 הבטחת אלוהים לאברהם סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Genesis 11-21
05 אלוהים בוחן את אהבתו של אברהם סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Genesis 22-24
06 יעקב הרמאי סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Genesis 25-33
07 הבן המועדף הופך לעבד סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     בראשית לז
08 אלוהים � ותן כבוד ליוסף המשועבד סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Genesis 39-45
09 ה� סיך מתוך ה� הר סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Exodus 2
10 � סיך הופך לרועה צאן סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Exodus 2-5
11 להתראות פרעה סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Exodus 4-15
12 ארבעים ש� ה סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Exodus 15-34
13 יהושע לוקח את הפיקוד סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Joshua 1-6
14 שמשון, האיש החזק של אלוהים סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Judges 13-16
15 צבאו הקטן של גדעון סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Judges 6-8
16 רות: ספור אהבה סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Ruth
17 שמואל, � ער משרת האלוהים סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     1 Samuel 1-7
18 המלך יפה התואר והטפשי סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     1 Samuel 8-15
19 ה� ער דויד רועה הצאן סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     1 Samuel 16-20
20 דויד המלך חלק 1 סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     1 Samuel 24-31
21 דויד המלך חלק 2 סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     2 Samuel 1-12
22 שלמה המלך ה� בון סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     1 Kings 1-12
23 מלך טוב, מלך רע סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     2 Chronicles 33-36
24 איש של אש סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     1 Kings 17-19
25 אלישע, איש של � יסים סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     2 Kings 2-7, 13
26 יו� ה והדג הגדול סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Jonah
27 ישעיהו רואה את העתיד סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Isaiah 1, 6, 7, 9, 53
28 ירמיהו, איש של דמעות סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Jeremiah
29 יחזקאל: איש של חזון סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Ezekiel
30 מלכת אסתר היפה סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Esther
31 ד� יאל השבוי סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Daniel 1-2
32 ד� יאל והחלום המסתורי סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Daniel 2:27-2:39
33 האיש שלא השתחוה סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Daniel 3
34 ד� יאל בגוב האריות סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Daniel 6
35 החומה ה� הדרת של � חמיה סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Nehemiah

ברית חדשה

קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה קובץ סיפור להורדה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי הורד קובץ עלונים הורד קובץ עלונים Read the Bible
36 לידתו של ישוע סיפור ספר צביעה ספר צביעה   מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי עלונים ספר צביעה עלונים Matthew 1-2
37 אדם שלוח מאת אלוהים סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     לוקס א
38 הזמ� ים הקשים של ישוע סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     מתי ד', לוקס ד'
39 ישוע בוחר ש� ים-עשר עוזרים סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Matthew 4:18-7:29
40 ה� יסים של ישוע סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Matthew 8:14-9:3
41 מ� היג של בית-המקדש מבקר את ישוע סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     יוחנן ב
42 ישוע המורה ה� הדר סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Matthew 5-7
43 האיכר והזרע סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Matthew 13:1-13:23
44 איש עשיר, איש ע� י סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Luke 16
45 הבן האובד סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Luke 15:11-15:32
46 השומרו� י הטוב סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Luke 10:25-10:42
47 האישה ליד הבאר סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     John 4:1-4:32
48 ישוע משקיט את הים הסוער סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Matthew 8:23-8:27
49 הילדה שחיה פעמיים סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Mark 5:21-5:43
50 ישוע מרפא את העיוור סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Mark 10:46-10:52
51 ישוע מאכיל 5000 איש סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Matthew 14:14-14:21
52 ישוע ואלעזר סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     John 11:1-11:45
53 ישוע וזכי סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Luke 19:1-19:10
54 הקבר הריק סיפור ספר צביעה ספר צביעה   מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי עלונים ספר צביעה עלונים Matthew 26-28
55 המאמי� ים הראשו� ים סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Acts 1-4
56 המאמי� ים � תקלים בקשיים סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Acts 5-7
57 כיפא והכוח שבתפילה סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Acts 9:32-9:43
58 מרודף למטיף סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Acts 8-9
59 המסעות המופלאים של שאול סיפור ספר צביעה     מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי     Acts 16:16-16:40
60 השמים, הבית היפהפה של אלוהים סיפור ספר צביעה ספר צביעה   מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי עלונים ספר צביעה עלונים John 14:1-14:6

סיפור

01 מתי אלוהים ברא את הכול - John 14:1-14:6
02 ההתחלה לעצבות של האדם - John 14:1-14:6
03 � וח והמבול הגדול - John 14:1-14:6
04 הבטחת אלוהים לאברהם - John 14:1-14:6
05 אלוהים בוחן את אהבתו של אברהם - John 14:1-14:6
06 יעקב הרמאי - John 14:1-14:6
07 הבן המועדף הופך לעבד - John 14:1-14:6
08 אלוהים � ותן כבוד ליוסף המשועבד - John 14:1-14:6
09 ה� סיך מתוך ה� הר - John 14:1-14:6
10 � סיך הופך לרועה צאן - John 14:1-14:6
11 להתראות פרעה - John 14:1-14:6
12 ארבעים ש� ה - John 14:1-14:6
13 יהושע לוקח את הפיקוד - John 14:1-14:6
14 שמשון, האיש החזק של אלוהים - John 14:1-14:6
15 צבאו הקטן של גדעון - John 14:1-14:6
16 רות: ספור אהבה - John 14:1-14:6
17 שמואל, � ער משרת האלוהים - John 14:1-14:6
18 המלך יפה התואר והטפשי - John 14:1-14:6
19 ה� ער דויד רועה הצאן - John 14:1-14:6
20 דויד המלך חלק 1 - John 14:1-14:6
21 דויד המלך חלק 2 - John 14:1-14:6
22 שלמה המלך ה� בון - John 14:1-14:6
23 מלך טוב, מלך רע - John 14:1-14:6
24 איש של אש - John 14:1-14:6
25 אלישע, איש של � יסים - John 14:1-14:6
26 יו� ה והדג הגדול - John 14:1-14:6
27 ישעיהו רואה את העתיד - John 14:1-14:6
28 ירמיהו, איש של דמעות - John 14:1-14:6
29 יחזקאל: איש של חזון - John 14:1-14:6
30 מלכת אסתר היפה - John 14:1-14:6
31 ד� יאל השבוי - John 14:1-14:6
32 ד� יאל והחלום המסתורי - John 14:1-14:6
33 האיש שלא השתחוה - John 14:1-14:6
34 ד� יאל בגוב האריות - John 14:1-14:6
35 החומה ה� הדרת של � חמיה - John 14:1-14:6
36 לידתו של ישוע - John 14:1-14:6
37 אדם שלוח מאת אלוהים - John 14:1-14:6
38 הזמ� ים הקשים של ישוע - John 14:1-14:6
39 ישוע בוחר ש� ים-עשר עוזרים - John 14:1-14:6
40 ה� יסים של ישוע - John 14:1-14:6
41 מ� היג של בית-המקדש מבקר את ישוע - John 14:1-14:6
42 ישוע המורה ה� הדר - John 14:1-14:6
43 האיכר והזרע - John 14:1-14:6
44 איש עשיר, איש ע� י - John 14:1-14:6
45 הבן האובד - John 14:1-14:6
46 השומרו� י הטוב - John 14:1-14:6
47 האישה ליד הבאר - John 14:1-14:6
48 ישוע משקיט את הים הסוער - John 14:1-14:6
49 הילדה שחיה פעמיים - John 14:1-14:6
50 ישוע מרפא את העיוור - John 14:1-14:6
51 ישוע מאכיל 5000 איש - John 14:1-14:6
52 ישוע ואלעזר - John 14:1-14:6
53 ישוע וזכי - John 14:1-14:6
54 הקבר הריק - John 14:1-14:6
55 המאמי� ים הראשו� ים - John 14:1-14:6
56 המאמי� ים � תקלים בקשיים - John 14:1-14:6
57 כיפא והכוח שבתפילה - John 14:1-14:6
58 מרודף למטיף - John 14:1-14:6
59 המסעות המופלאים של שאול - John 14:1-14:6
60 השמים, הבית היפהפה של אלוהים - John 14:1-14:6

ספר צביעה

01 מתי אלוהים ברא את הכול
02 ההתחלה לעצבות של האדם
03 � וח והמבול הגדול
04 הבטחת אלוהים לאברהם
05 אלוהים בוחן את אהבתו של אברהם
06 יעקב הרמאי
07 הבן המועדף הופך לעבד
08 אלוהים � ותן כבוד ליוסף המשועבד
09 ה� סיך מתוך ה� הר
10 � סיך הופך לרועה צאן
11 להתראות פרעה
12 ארבעים ש� ה
13 יהושע לוקח את הפיקוד
14 שמשון, האיש החזק של אלוהים
15 צבאו הקטן של גדעון
16 רות: ספור אהבה
17 שמואל, � ער משרת האלוהים
18 המלך יפה התואר והטפשי
19 ה� ער דויד רועה הצאן
20 דויד המלך חלק 1
21 דויד המלך חלק 2
22 שלמה המלך ה� בון
23 מלך טוב, מלך רע
24 איש של אש
25 אלישע, איש של � יסים
26 יו� ה והדג הגדול
27 ישעיהו רואה את העתיד
28 ירמיהו, איש של דמעות
29 יחזקאל: איש של חזון
30 מלכת אסתר היפה
31 ד� יאל השבוי
32 ד� יאל והחלום המסתורי
33 האיש שלא השתחוה
34 ד� יאל בגוב האריות
35 החומה ה� הדרת של � חמיה
36 לידתו של ישוע
37 אדם שלוח מאת אלוהים
38 הזמ� ים הקשים של ישוע
39 ישוע בוחר ש� ים-עשר עוזרים
40 ה� יסים של ישוע
41 מ� היג של בית-המקדש מבקר את ישוע
42 ישוע המורה ה� הדר
43 האיכר והזרע
44 איש עשיר, איש ע� י
45 הבן האובד
46 השומרו� י הטוב
47 האישה ליד הבאר
48 ישוע משקיט את הים הסוער
49 הילדה שחיה פעמיים
50 ישוע מרפא את העיוור
51 ישוע מאכיל 5000 איש
52 ישוע ואלעזר
53 ישוע וזכי
54 הקבר הריק
55 המאמי� ים הראשו� ים
56 המאמי� ים � תקלים בקשיים
57 כיפא והכוח שבתפילה
58 מרודף למטיף
59 המסעות המופלאים של שאול
60 השמים, הבית היפהפה של אלוהים

ספר צביעה

01 מתי אלוהים ברא את הכול
02 ההתחלה לעצבות של האדם
03 � וח והמבול הגדול
36 לידתו של ישוע
54 הקבר הריק
60 השמים, הבית היפהפה של אלוהים

פאוור פוינט

מחשב כף יד או עזר דיגיטלי אישי

01 מתי אלוהים ברא את הכול
02 ההתחלה לעצבות של האדם
03 � וח והמבול הגדול
04 הבטחת אלוהים לאברהם
05 אלוהים בוחן את אהבתו של אברהם
06 יעקב הרמאי
07 הבן המועדף הופך לעבד
08 אלוהים � ותן כבוד ליוסף המשועבד
09 ה� סיך מתוך ה� הר
10 � סיך הופך לרועה צאן
11 להתראות פרעה
12 ארבעים ש� ה
13 יהושע לוקח את הפיקוד
14 שמשון, האיש החזק של אלוהים
15 צבאו הקטן של גדעון
16 רות: ספור אהבה
17 שמואל, � ער משרת האלוהים
18 המלך יפה התואר והטפשי
19 ה� ער דויד רועה הצאן
20 דויד המלך חלק 1
21 דויד המלך חלק 2
22 שלמה המלך ה� בון
23 מלך טוב, מלך רע
24 איש של אש
25 אלישע, איש של � יסים
26 יו� ה והדג הגדול
27 ישעיהו רואה את העתיד
28 ירמיהו, איש של דמעות
29 יחזקאל: איש של חזון
30 מלכת אסתר היפה
31 ד� יאל השבוי
32 ד� יאל והחלום המסתורי
33 האיש שלא השתחוה
34 ד� יאל בגוב האריות
35 החומה ה� הדרת של � חמיה
36 לידתו של ישוע
37 אדם שלוח מאת אלוהים
38 הזמ� ים הקשים של ישוע
39 ישוע בוחר ש� ים-עשר עוזרים
40 ה� יסים של ישוע
41 מ� היג של בית-המקדש מבקר את ישוע
42 ישוע המורה ה� הדר
43 האיכר והזרע
44 איש עשיר, איש ע� י
45 הבן האובד
46 השומרו� י הטוב
47 האישה ליד הבאר
48 ישוע משקיט את הים הסוער
49 הילדה שחיה פעמיים
50 ישוע מרפא את העיוור
51 ישוע מאכיל 5000 איש
52 ישוע ואלעזר
53 ישוע וזכי
54 הקבר הריק
55 המאמי� ים הראשו� ים
56 המאמי� ים � תקלים בקשיים
57 כיפא והכוח שבתפילה
58 מרודף למטיף
59 המסעות המופלאים של שאול
60 השמים, הבית היפהפה של אלוהים

עלונים

01 מתי אלוהים ברא את הכול
02 ההתחלה לעצבות של האדם
03 � וח והמבול הגדול
36 לידתו של ישוע
54 הקבר הריק
60 השמים, הבית היפהפה של אלוהים

עלונים

01 מתי אלוהים ברא את הכול
02 ההתחלה לעצבות של האדם
03 � וח והמבול הגדול
36 לידתו של ישוע
54 הקבר הריק
60 השמים, הבית היפהפה של אלוהים