Baibuli ey’Abaanac

Enfumo dho edhisinga kukunhumira nga dhiva mu Baibulic Kya kyere, aghazira kyosasula nairec

Ebigema ku Baibuli ey’Abaana

Gregory Stetski

Rick Drury
Helmut Sass
Len Alexiuk
Jake Froese
Jeff Williams

Omukozic

Gregory Stetski,
Edward Hughes,