Хүүхдэд зориулсан Библи

Таны дуртай Библийн түүхүүд. Бүгд үнэгүй.

Хүүхдэд зориулсан Библитэй холбоо барих

Манай байршил

Виннипэг: Канадын төвд байрлах 750,000 хүн амтай хот.

Бидэнд захидал бичээрэй

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1
: 1.204.338.3664

Бидэнд электрон шуудан илгээгээрэй

Та бидэнд өөрийн орон болон хэлээ мэдэгдэнэ үү.