Kitaabka Quduuska ah ee carruurta loogu talo galay

Qisooyinkaaga aad jeceshahay ee ka ahaaday Kitaabka Quduuska ah. Dhab ahaantii waa lacag la’aan.

Wax ku saabsan Kitaabka Quduuska ah ee loogu talo galay carruurta

Guddiga Agaasimayaasha

Rick Drury
Helmut Sass
Len Alexiuk
Jake Froese
Jeff Williams

Shaqaale

Gregory Stetski,
Edward Hughes,