Naoshanao wuivang Bible

Nawui ningchang meikapkaje Bible wui khararchan. Khalemlaka.

Naoshanaowui Bible maramli

Board of Directors

Rick Drury
Helmut Sass
Len Alexiuk
Jake Froese
Jeff Williams

Staff

Gregory Stetski,
Edward Hughes,