Baibul pi Litino

ododoni mayomo cwinyi loyo ki i Baibul. Me nono labongo wel.

Cik Macon

kwany ki i fayil me ododo wot buk me awera kamaleng wot buk me awera kamaleng Wot fayil me PDA kamaleng wot fayil me Ginacoya kamaleng wot fayil me Ginacoya kamaleng Read the Bible
1 Ikare ma Lubanga ocweyo gigu ducu
kwany ki i fayil me ododo wot buk me awera kamaleng wot buk me awera kamaleng Wot fayil me PDA kamaleng wot fayil me Ginacoya kamaleng wot fayil me Ginacoya kamaleng Acakki 1-2
2 Acakki can i kom dano
kwany ki i fayil me ododo wot buk me awera kamaleng wot buk me awera kamaleng Wot fayil me PDA kamaleng wot fayil me Ginacoya kamaleng wot fayil me Ginacoya kamaleng Acakki 3-6
3 Nua ki pii aluka
kwany ki i fayil me ododo wot buk me awera kamaleng wot buk me awera kamaleng Wot fayil me PDA kamaleng wot fayil me Ginacoya kamaleng wot fayil me Ginacoya kamaleng Acakki 6-10

Cik Manyen

kwany ki i fayil me ododo wot buk me awera kamaleng wot buk me awera kamaleng Wot fayil me PDA kamaleng wot fayil me Ginacoya kamaleng wot fayil me Ginacoya kamaleng Read the Bible
36 Nywalo Yecu
kwany ki i fayil me ododo wot buk me awera kamaleng wot buk me awera kamaleng Wot fayil me PDA kamaleng wot fayil me Ginacoya kamaleng wot fayil me Ginacoya kamaleng Matayo 1-2, Luka 1-2
54 Paska mukwongo
kwany ki i fayil me ododo wot buk me awera kamaleng wot buk me awera kamaleng Wot fayil me PDA kamaleng wot fayil me Ginacoya kamaleng wot fayil me Ginacoya kamaleng Matayo 26-28, Luka 22-24, Jon 13-21
60 Polo, Gang pa Lubanga ma mwunya
kwany ki i fayil me ododo wot buk me awera kamaleng wot buk me awera kamaleng Wot fayil me PDA kamaleng wot fayil me Ginacoya kamaleng wot fayil me Ginacoya kamaleng Jon 14; 2 Jo korint 5; Niyabo 4, 21, 22