Kitobbah Qunxamar

Ku meqane le tariki kitobba adeh. Qigdu kirrii.

Ni Makko/ekraard

Matthew 19:14, Issa/Jesus/ Ede ‘Yabenal qunxane alaaga yofana yemattene gide kee kenitla kalkalina ganata fana culana gide kinu.’


Warning: Undefined variable $home_purpose in /home/dndqwb25/public_html/base/home.php on line 88

Woo kitobba tariki kutbeh Bookat keefa ede yakem 1.8 Million qunxane Baad cado ede yakem 1.8 Million Qun Xane Baad cado genitema faxxe codo Bica akeleh

Xagi-warkat culma

Receive