Bibla për fëmijë

Historitë tuaja të preferuara nga Bibla Absolutisht falas

Kontaktoni Bibla për Fëmijë

Vendodhja Jonë

Winnipeg: një qytet preh rreth 750,000 njerëzish I lokalizuar në qendrër longitudinale të Kanadasë.

Na Shkruani

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Na dërgoni e-mail

Ju lutem na tregoni vendin dhe gjuhën tuaj.