Bibla për fëmijë

Historitë tuaja të preferuara nga Bibla Absolutisht falas

Qëllimi ynë

Mateu 19:14 Jezusi tha, “Lërini fëmijët të vijnë tek Unë dhe mos ua ndaloni atyre, sepse për të tillët është mbetëria e qiellit”.'

Bibla Për Fëmijë egziston për tia bërë Jezus Krishtin të njohur fëmijëve duke shpërndarë histori të ilustruara nga Bibla dhe material në forma të ndryshme dhe media duke përfshirë World Wide Web, Celularin, PDA-në, trakte të printuara me ngjyra dhe libra për ngjyrosje në çdo gjuhë që një fëmijë mund të flasë.

Këto Histori Biblike janë për t’iu shpërndarë falas 1.8 miliard fëmijëve të botës kurdo që të jetë e mundur.

Histori të Printuara Falas

Disa prej shpërndarësve Ungjillorë të Fletushkave po i printojnë dhe po i dërgojnë falas disa nga këto Histori Biblike kaq të dashura për fëmijët!

Thjasht kontaktojini ata në: evangelicaltract.com

Rregjistrohuni për Newsletter