Bibla për fëmijë

Historitë tuaja të preferuara nga Bibla Absolutisht falas

Dhjata e Vjetër

Shkarkoni Skedarin e Historisë
Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje
Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje
Download Audio File
Shkarkoni Skedarin PDA
Shkarkoni Skedarin e Fletushkës
Shkarkoni Skedarin e Fletushkës
Watch on Youtube
Read the Bible
1 Kur Perëndia Krijoi Gjithçka
2 Fillimi i Trishtimit të Njeriut
3 Noeu dhe Përmbytja e Madhe
4 Premtimi i Perëndisë Abrahamit
5 Perëndia Provon Dashurinë e Abrahamit
6 Jakobi, Mashtruesi
7 Një Bir i Preferuar Bëhet Skllav
8 Perëndia Nderon Jozefin, Skllavin
9 Princi Nga Lumi
10 Princi Bëhet Bari
11 Mirupafshim Faraon
13 Jozueu Merr Drejtimin
14 Samsoni, Burri i Fortë i Perëndisë
15 Ushtria e Vogël e Gideonit
16 Ruthi - Një Histori Dashurie
17 Samueli, Djaloshi-Shërbëtor i Perëndisë
18 Mbreti i Pashëm Budalla
19 Davidi Bariu i Ri
20 Davidi, Mbreti (Pjesa 1)
21 Davidi, Mbreti (Pjesa 2)
22 Mbreti i Urtë Salomon
23 Mbretër të Mirë, Mbretër të Këqinj
25 Elizeu, Njeriu i Mrekullive
26 Jona dhe Peshku i Madh
27 Isaia Shikon të Ardhmen
28 Jeremia, Njeriu i Lotëve
29 Ezekieli: Njeriu i Vizioneve
30 Mbretëresha e Bukur Ester
31 Danieli, i Internuari
32 Danieli dhe e Ëndrra Mistershme
33 Njerëzit Që Nuk U Përkulën
34 Danieli dhe Gropa e Luanëve
35 Muri i Madh i Nehemias

Dhjata e Re

Shkarkoni Skedarin e Historisë
Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje
Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje
Download Audio File
Shkarkoni Skedarin PDA
Shkarkoni Skedarin e Fletushkës
Shkarkoni Skedarin e Fletushkës
Watch on Youtube
Read the Bible
37 Një Njeri i Dërguar nga Perëndia
38 Një Kohë e Tmerrshme për Jezusin
39 Jezusi Zgjedh Dymbëdhjetë Ndihmës
41 Një Drejtues i Tempullit Viziton Jezusin
42 Jezusi Mësuesi i Madh
43 Bujku dhe Fara
44 Njeriu i Pasur, Njeriu i varfër
45 Biri Plangprishës
46 Samaritani i Mirë
47 Gruaja Tek Pusi
48 Jezusi Qetëson Detin me Stuhi
49 Vajza Që Jetoi Dy Herë
50 Jezusi Shëron të Verbërin
51 Jezusi Ushqen 5000 Burra
52 Jezusi dhe Llazari
53 Jezusi dhe Zakeu
55 Lindja e Kishës
56 Kisha Përballet me Vështirësi
57 Pjetri dhe Fuqia e Lutjes
58 Nga Përndjekës në Predikues
59 Udhëtimet e Mrekullueshme të Palit
60 Parajsa, Shtëpia e Bukur e Perëndisë

Pilgrims' Progress

Shkarkoni Skedarin e Historisë
Histori

Histori
Histori
Histori
Histori
Histori
Histori
Histori
Histori