Bibla për fëmijë

Historitë tuaja të preferuara nga Bibla Absolutisht falas

Dhjata e Vjetër

Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Download Audio File Shkarkoni Skedarin PDA Shkarkoni Skedarin e Fletushkës Shkarkoni Skedarin e Fletushkës Watch on Youtube Read the Bible
1 Kur Perëndia Krijoi Gjithçka
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Download Audio File Shkarkoni Skedarin PDA Shkarkoni Skedarin e Fletushkës Shkarkoni Skedarin e Fletushkës
YouTube Video
Zanafilla 1-2
2 Fillimi i Trishtimit të Njeriut
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Download Audio File Shkarkoni Skedarin PDA Shkarkoni Skedarin e Fletushkës Shkarkoni Skedarin e Fletushkës
YouTube Video
Zanafilla 3-6
3 Noeu dhe Përmbytja e Madhe
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Download Audio File Shkarkoni Skedarin PDA Shkarkoni Skedarin e Fletushkës Shkarkoni Skedarin e Fletushkës
YouTube Video
Zanafilla 6-10
4 Premtimi i Perëndisë Abrahamit
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Zanafilla 11-21
5 Perëndia Provon Dashurinë e Abrahamit
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Zanafilla 22-24
6 Jakobi, Mashtruesi
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Zanafilla 25-33
7 Një Bir i Preferuar Bëhet Skllav
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Zanafilla 37, Zanafilla 39
8 Perëndia Nderon Jozefin, Skllavin
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Zanafilla 39 - 45
9 Princi Nga Lumi
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Eksodi 2
10 Princi Bëhet Bari
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Eksodi 2-5
11 Mirupafshim Faraon
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Eksodi 4-15
12 Dyzet Vjet
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Eksodi 15 deri tek Numrat 14
13 Jozueu Merr Drejtimin
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Jozueut 1-6
14 Samsoni, Burri i Fortë i Perëndisë
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Gjyqtarëve 13-16
15 Ushtria e Vogël e Gideonit
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Gjyqtarëve 6-9
16 Ruthi - Një Histori Dashurie
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Ruthit
17 Samueli, Djaloshi-Shërbëtor i Perëndisë
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       1 Samuelit 1-7
18 Mbreti i Pashëm Budalla
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       1 Samuel 8-15
19 Davidi Bariu i Ri
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       1 Samuelit 16-20
20 Davidi, Mbreti (Pjesa 1)
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       1 Samulit 24-31, 2 Samuelit 1-2
21 Davidi, Mbreti (Pjesa 2)
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       2 Samuelit 1-12
22 Mbreti i Urtë Salomon
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       1 Mbretërve 1-12
23 Mbretër të Mirë, Mbretër të Këqinj
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       2 Kronikave 33-36
24 Njeriu i Zjarrtë
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       1 Mbretërve 17-19, 2 Mbretërve 2
25 Elizeu, Njeriu i Mrekullive
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Mbretërve 2-13
26 Jona dhe Peshku i Madh
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Jonas
27 Isaia Shikon të Ardhmen
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Isaias 1, 6, 7, 9, 53
28 Jeremia, Njeriu i Lotëve
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Jeremias
29 Ezekieli: Njeriu i Vizioneve
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Ezekmielit 1-37
30 Mbretëresha e Bukur Ester
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Esterit
31 Danieli, i Internuari
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Danielit 1-2
32 Danieli dhe e Ëndrra Mistershme
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Danielit 2
33  Njerëzit Që Nuk U Përkulën
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Danielit 3
34 Danieli dhe Gropa e Luanëve
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Danielit 6
35 Muri i Madh i Nehemias
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Nehemias

Dhjata e Re

Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Download Audio File Shkarkoni Skedarin PDA Shkarkoni Skedarin e Fletushkës Shkarkoni Skedarin e Fletushkës Watch on Youtube Read the Bible
36 Lindja e Jezusit
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Download Audio File Shkarkoni Skedarin PDA Shkarkoni Skedarin e Fletushkës Shkarkoni Skedarin e Fletushkës
YouTube Video
Mateut 1-2, Llukes 1-2
37 Një Njeri i Dërguar nga Perëndia
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Markut 6, Llukës 1, 3
38 Një Kohë e Tmerrshme për Jezusin
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Mateut 4, Llukës 4
39 Jezusi Zgjedh Dymbëdhjetë Ndihmës
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Mateut 4-7, Markut 1, Llukës 6
40 Mrekullitë e Jezusit
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Mateut 8-9, Markut 1-2, Makut 4, Llukës 4, Llukës 8, Gjonit 2
41 Një Drejtues i Tempullit Viziton Jezusin
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Gjoni 2-3, Numrat 21
42 Jezusi Mësuesi i Madh
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Mateut 5-7, Llukës 6
43 Bujku dhe Fara
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Mateut 13
44 Njeriu i Pasur, Njeriu i varfër
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Llukës 16
45 Biri Plangprishës
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Llukës 15
46 Samaritani i Mirë
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Llukes 10
47 Gruaja Tek Pusi
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Gjionit 4
48 Jezusi Qetëson Detin me Stuhi
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Mateut 8, Mateut 14, Markut 4, Llukes 8
49 Vajza Që Jetoi Dy Herë
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Markut 5, Llukës 8
50 Jezusi Shëron të Verbërin
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Markut 10, Llukës 18, Gjonit 9
51 Jezusi Ushqen 5000 Burra
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Gjonit 6
52 Jezusi dhe Llazari
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Gjonit 11
53 Jezusi dhe Zakeu
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Llukës 19
54 Pashka e Parë
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Download Audio File Shkarkoni Skedarin PDA Shkarkoni Skedarin e Fletushkës Shkarkoni Skedarin e Fletushkës
YouTube Video
Mateut 26-28, Llukës 22-24, Gjonit 13-21
55 Lindja e Kishës
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Veprat 1-4
56 Kisha Përballet me Vështirësi
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Veprave 5-7
57 Pjetri dhe Fuqia e Lutjes
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Veprat 9-12
58 Nga Përndjekës në Predikues
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Veprave 8-9
59 Udhëtimet e Mrekullueshme të Palit
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje   Shkarkoni Skedarin PDA       Veprat 16, 27, 28
60 Parajsa, Shtëpia e Bukur e Perëndisë
Shkarkoni Skedarin e Historisë Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Shkarkoni Skedarin e Librit për Ngjyrosje Download Audio File Shkarkoni Skedarin PDA Shkarkoni Skedarin e Fletushkës Shkarkoni Skedarin e Fletushkës
YouTube Video
Gjonit 14; 2 Korinthasve 5; Zbulesa 4, 21, 22

Pilgrims' Progress

Shkarkoni Skedarin e Historisë
61 Pilgrims' Progress Part 1
Shkarkoni Skedarin e Historisë    
62 Pilgrims' Progress Part 2
Shkarkoni Skedarin e Historisë    
63 Pilgrims' Progress Part 3
Shkarkoni Skedarin e Historisë    
64 Pilgrims' Progress Part 4
Shkarkoni Skedarin e Historisë    
65 Pilgrims' Progress Part 5
Shkarkoni Skedarin e Historisë    
66 Pilgrims' Progress Part 6
Shkarkoni Skedarin e Historisë    
Histori
Histori
Histori
Histori
Histori
Histori
Histori
Histori
Histori