Biblia pir awiya

Kpawa ma nyeng’i i Biblia. Zo mi mananu.

Wec ku Kud’wa

Ka kawa

Winnipeg: a city of about 750,000 people located at the longitudinal center of Canada.

Kyew iwa

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Or iwa Baruwa mi yemu

Nyuth iwa dok peri.

Newsletter Sign Up

Receive