Biblia pir awiya

Kpawa ma nyeng’i i Biblia. Zo mi mananu.

Kpawa mi Biblia

Kpawa ukwayu PDF Reader

Lemb’ariba ma con

Wodi Lemb’agora mi kpawa Wodi buku mi rangi Wodi buku mi rangi Wodi buku ne i wi simu peri Wodi lemb’agora mi wi dund karatasi Wodi lemb’agora mi wi dund karatasi Read the Bible
1 Kinde ma Mungu utimo lembe ceke
Wodi Lemb’agora mi kpawa Wodi buku mi rangi Wodi buku mi rangi Wodi buku ne i wi simu peri Wodi lemb’agora mi wi dund karatasi Wodi lemb’agora mi wi dund karatasi Tangambere 1 - 2
2 The can pa danu
Wodi Lemb’agora mi kpawa Wodi buku mi rangi Wodi buku mi rangi Wodi buku ne i wi simu peri Wodi lemb’agora mi wi dund karatasi Wodi lemb’agora mi wi dund karatasi Tangambere 3 - 6
3 Noha Ku pong’o piii
Wodi Lemb’agora mi kpawa Wodi buku mi rangi Wodi buku mi rangi Wodi buku ne i wi simu peri Wodi lemb’agora mi wi dund karatasi Wodi lemb’agora mi wi dund karatasi Tangambere 6 - 10

Lemb’aariba ma nyen

Wodi Lemb’agora mi kpawa Wodi buku mi rangi Wodi buku mi rangi Wodi buku ne i wi simu peri Wodi lemb’agora mi wi dund karatasi Wodi lemb’agora mi wi dund karatasi Read the Bible
36 Nyoliri pa Yezu
Wodi Lemb’agora mi kpawa Wodi buku mi rangi Wodi buku mi rangi Wodi buku ne i wi simu peri Wodi lemb’agora mi wi dund karatasi Wodi lemb’agora mi wi dund karatasi Matayo 1-2, Luc 1-2
54 Paska mi kwong’o
Wodi Lemb’agora mi kpawa Wodi buku mi rangi Wodi buku mi rangi Wodi buku ne i wi simu peri Wodi lemb’agora mi wi dund karatasi Wodi lemb’agora mi wi dund karatasi Matayo 26-28, Luc 22-24, Jean 13-21
60 Polo utye oth ma leng’ pa Mungu
Wodi Lemb’agora mi kpawa Wodi buku mi rangi Wodi buku mi rangi Wodi buku ne i wi simu peri Wodi lemb’agora mi wi dund karatasi Wodi lemb’agora mi wi dund karatasi Yohana 14; 2 Jukorinto 5 Révélation 4, 21, 22
Kpawa
Kpawa
Kpawa
Kpawa
Kpawa
Kpawa
Kpawa