Biblia pir awiya

Kpawa ma nyeng’i i Biblia. Zo mi mananu.

Kpawa mi Biblia

Kpawa ukwayu PDF Reader

Lemb’ariba ma con

Wodi Lemb’agora mi kpawa
Wodi buku mi rangi
Wodi buku mi rangi
Wodi buku ne i wi simu peri
Wodi lemb’agora mi wi dund karatasi
Wodi lemb’agora mi wi dund karatasi
Read the Bible
1 Kinde ma Mungu utimo lembe ceke
3 Noha Ku pong’o piii

Lemb’aariba ma nyen

Wodi Lemb’agora mi kpawa
Wodi buku mi rangi
Wodi buku mi rangi
Wodi buku ne i wi simu peri
Wodi lemb’agora mi wi dund karatasi
Wodi lemb’agora mi wi dund karatasi
Read the Bible
Kpawa
Kpawa
Kpawa
Kpawa

Kpawa
Kpawa
Kpawa
Kpawa