መጽሐፍ ቅዱስ ለህፃናት

የምትወዱት የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ፍጹም በነፃ

መጽሐፍ ቅዱስ ለህፃናትን ያግኟቸው

Our Location

Winnipeg: a city of about 750,000 people located at the longitudinal center of Canada.

ደፉልን

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

ያለንበት ቦታ

በኢንተርኔት መልዕክት ላኩልን (ኢሜል አድርጉልን) ሃገራችሁንና የምትጠቀሙበትን ቋንቋ ንገሩን እባክዎት.

Newsletter Sign Up