m’ma moh Nyamien nouhan nou n’dêh

Amô n’dêh bô amor klo pka, Nyamien nouhan nou n’dêh nou. I klwa ti fatchélê.

Akounda bô yé ssi ssou

Mathieu 19:14 'Jesus sékè: “Amor yaki m’batran mô bla si Mi kpa.Amoh tié mi n’deh sô sou. Bê yê bé yo Nyamien I Soua pkli nihor.'

M’mah mô Nyamien nouhan nou n’deh, I bou yê ho tikê, m’batran mô sii yèmin kpa, ké bô yé tché Biblou nou n’deh bô wor ba kinga. Amor klwa gnanhi internet sou, portabli nou, PDA appareil sou. Amor klwa gnanhi anian klwa ha bô batran klwa kan.

Nyamien nouhan nou n’deh ka, yèh fatché m’man nou m’batran akpin akpin kon ni million èya môtchouê, nika klwa bô bê wôh.

douman h’lèlè

Receive