Tanurtem asoshi Laishiba

Laishiba nungi nai temeimtiba otsütem. Kenyongi angati.

Tejen Lai

Otsü File Download Süang Rong Ateptsü Kaket indang File Download Rong Ateptsü Kaket indang File Download PDA File Download Süang Tract File Download Süang Tract File Download Süang Read the Bible
1 Kodang Tsüngremi Ajak Yanglu
Otsü File Download Süang Rong Ateptsü Kaket indang File Download Rong Ateptsü Kaket indang File Download PDA File Download Süang Tract File Download Süang Tract File Download Süang Lipok 1-2
2 Meimchir Tejashi Tetenzükdak
Otsü File Download Süang Rong Ateptsü Kaket indang File Download Rong Ateptsü Kaket indang File Download PDA File Download Süang Tract File Download Süang Tract File Download Süang Lipok 3-6
3 Noa aser Tzümetsüng
Otsü File Download Süang Rong Ateptsü Kaket indang File Download Rong Ateptsü Kaket indang File Download PDA File Download Süang Tract File Download Süang Tract File Download Süang Lipok 6-10

Tasen Lai

Otsü File Download Süang Rong Ateptsü Kaket indang File Download Rong Ateptsü Kaket indang File Download PDA File Download Süang Tract File Download Süang Tract File Download Süang Read the Bible
36 Yisu Asoba
Otsü File Download Süang Rong Ateptsü Kaket indang File Download Rong Ateptsü Kaket indang File Download PDA File Download Süang Tract File Download Süang Tract File Download Süang Mathi 1-2, Luk 1-2
54 Mezüng Easter
Otsü File Download Süang Rong Ateptsü Kaket indang File Download Rong Ateptsü Kaket indang File Download PDA File Download Süang Tract File Download Süang Tract File Download Süang Mathi 26-28, Luk 22-24, Yohan 13-21
60 Kodak, Tebur Tajung Tsüngrem Ki
Otsü File Download Süang Rong Ateptsü Kaket indang File Download Rong Ateptsü Kaket indang File Download PDA File Download Süang Tract File Download Süang Tract File Download Süang Yohan 14; 2 Korint 5; Jungkai adokba 4, 21, 22