Աստվածաշունչը երեխաների համար

Ձեր սիրած պատմությունները Աստվածաշնչից. բացարձակապես անվճար է:.


Warning: Undefined variable $nav_menu in /home/dndqwb25/public_html/include/mobile_nav.php on line 22

Աստվածաշնչի պատմություններ

պատմություններ պահանջվող PDF Reader-ի համար

Հին Կտակարան

Բեռնել Story Պատկեր
Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը
Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը
Download Audio File
ներբեռնել PDA Պատկեր
Բեռնել Tract Պատկեր
Բեռնել Tract Պատկեր
1 Երբ Աստուած ստեղծեց ամէն ինչ
2 մարդուն դժբախտութեան սկիզբը
3 Նոյը եւ Մեծ Ջրհեղեղ
4 Աստուծոյ խոստումը Աբրահամին
5 Աստուծոյ փորձը՝ Աբրահամի սէրը իր հանդէպ
6 Խաբեբայ Յակոբը
7 Նախընտրելի տղան ծառայ կը դառնայ
8 Աստուած կը պատուէ Յովսէփը՝ գերին
9 Գետէն եկած իշխանը
10 Իշխանը հովիւ կը դառնայ
11 Հրաժեշտ փառաւոնին
12 Քառասուն տարիներ
13 Յիսուայ յանձն կþառնէ
14 Սամսոնը, Աստուծոյ զօրաւոր մարդը
15 Կիտէոնին պզտիկ բանակը
16 Հռութ։ Սիրոյ պատմութիւն
17 Սամուէլ, Աստուծոյ տղայ-ծառան
18 Գեղեցիկ խեւ թագաւորը
19 Դաւիթ՝ հովիւ տղան
20 Դաւիթ թագաւորը (մաս 1)
21 Դաւիթ թագաւորը (մասն 2)
22 Իմաստուն Սողոմոն թագաւորը
23 Լաւ թագաւորներ, գէռ թագաւորներ
24 կրակէ մարդը
25 Եղիսէն, հրաշքներու մարդը
26 Յովնան եւ մեծ ձուկը
27 Եսայեայ ապագան կը տեսնէ
28 Երեմեայ, արցունքներու մարդը
29 Եզեկէլ։ Տեսիլքներու մարդը
30 Գեղեցիկ Եսթեր թագուհին
31 Պատանդ Դանիէլ
32 Դանել եւ տարորինակ երազը
33 Այն մարդը, որ չէր խոնարհի
34 Դանիէլ եւ Առիւծին որջը
35 Նէեմեայի հզօր պատը

Նոր Կտակարան

Բեռնել Story Պատկեր
Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը
Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը
Download Audio File
ներբեռնել PDA Պատկեր
Բեռնել Tract Պատկեր
Բեռնել Tract Պատկեր
Read the Bible
37 Աստուծմէ ղրկուած մարդ մը
38 Սարսափելի ժամանակ Յիսուսի համար
39 Յիսուս կþընտրէ տասներկու օգնականներ
41 Տաճարի առաջնորդ մը Յիսուսի կþայցելէ
42 Յիսուս՝ մեծն շնորհալի ուսուցիչը
43 Պարտիզպանը եւ հունտը
44 Հարուստ մարդ, աղքատ մարդ
46 Բարի Սամարացին
47 Հորին մօտ գտնուող կինը
48 Յիսուս փոթորկոտ ծովը կը հանդարտեցնէ
49 Աղջիկը, որ երկու անգամ ապրեցաւ
50 Յիսուս կոյր մը առողջացուց
51 Յիսուս 5000 ժողովուրդ կը կերակրէ
52 Յիսուս եւ Լազարոս
53 Յիսուս եւ Զաքէոս
55 Եկեղեցիին ծնունդը
56 Եկեղեցին փորձանքի կը հանդիպի
57 Պետրոս եւ Աղօթքի ուժը
58 Դատապարտող է քարոզիչը
59 Պօղոսին հրաշալի ճամբորդութիւնները
60 Երկինքը. Աստուծոյ գեղեցիկ բնակարանը
Story

Story

Story

Story
Story

Story
Story
Story