Աստվածաշունչը երեխաների համար

Ձեր սիրած պատմությունները Աստվածաշնչից. բացարձակապես անվճար է:.

Աստվածաշնչի պատմություններ

պատմություններ պահանջվող PDF Reader-ի համար

Հին Կտակարան

Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Download Audio File ներբեռնել PDA Պատկեր Բեռնել Tract Պատկեր Բեռնել Tract Պատկեր Read the Bible
1 Երբ Աստուած ստեղծեց ամէն ինչ
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Download Audio File ներբեռնել PDA Պատկեր Բեռնել Tract Պատկեր Բեռնել Tract Պատկեր Ծննդոց 1 - 2
2 մարդուն դժբախտութեան սկիզբը
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Download Audio File ներբեռնել PDA Պատկեր Բեռնել Tract Պատկեր Բեռնել Tract Պատկեր Ծննդոց 3 - 6
3 Նոյը եւ Մեծ Ջրհեղեղ
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Download Audio File ներբեռնել PDA Պատկեր Բեռնել Tract Պատկեր Բեռնել Tract Պատկեր Ծննդոց 6-10
4 Աստուծոյ խոստումը Աբրահամին
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Ծննդոց 11-21
5 Աստուծոյ փորձը՝ Աբրահամի սէրը իր հանդէպ
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Ծննդոց 22-24
6 Խաբեբայ Յակոբը
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Ծննդոց 25 - 33
7 Նախընտրելի տղան ծառայ կը դառնայ
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Ծննդոց 37, Ծննդոց 39
8 Աստուած կը պատուէ Յովսէփը՝ գերին
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Ծննդոց 39-45
9 Գետէն եկած իշխանը
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Ելից 2
10 Իշխանը հովիւ կը դառնայ
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Ելից 2 - 5
11 Հրաժեշտ փառաւոնին
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Ելից 4 – 15
12 Քառասուն տարիներ
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Ելից 15 - 34
13 Յիսուայ յանձն կþառնէ
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Յիսուայ 1 - 6
14 Սամսոնը, Աստուծոյ զօրաւոր մարդը
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Դատաւորաց 13-16
15 Կիտէոնին պզտիկ բանակը
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Դատաւորաց 6 - 9
16 Հռութ։ Սիրոյ պատմութիւն
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Ռութ
17 Սամուէլ, Աստուծոյ տղայ-ծառան
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     1 Սամուէլ 1 - 7
18 Գեղեցիկ խեւ թագաւորը
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     1 Սամուէլ 8
19 Դաւիթ՝ հովիւ տղան
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     1 Սամուէլ 16 - 20
20 Դաւիթ թագաւորը (մաս 1)
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     1 Սամուէլ 24 - 31, 2 Սամուէլ1 – 2
21 Դաւիթ թագաւորը (մասն 2)
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     2 Սամուէլ 1-12
22 Իմաստուն Սողոմոն թագաւորը
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     1 Թագաւորաց 1 - 12
23 Լաւ թագաւորներ, գէռ թագաւորներ
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     2 Մնացորդաց 33 - 36
24 կրակէ մարդը
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     1 Թագաւորաց 17 - 19, 2 Թագաւորաց 2
25 Եղիսէն, հրաշքներու մարդը
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     2 Թագաւորաց 2 - 13
26 Յովնան եւ մեծ ձուկը
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Յովնան
27 Եսայեայ ապագան կը տեսնէ
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Եսայեայ 1, 6, 7, 9, 53
28 Երեմեայ, արցունքներու մարդը
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Երեմեայ
29 Եզեկէլ։ Տեսիլքներու մարդը
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Եզեկէլ
30 Գեղեցիկ Եսթեր թագուհին
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Եսթեր
31 Պատանդ Դանիէլ
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Դանիէլ 1 - 2
32 Դանել եւ տարորինակ երազը
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Դանիէլ 2
33 Այն մարդը, որ չէր խոնարհի
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Դանիէլ 3
34 Դանիէլ եւ Առիւծին որջը
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Դանիէլ 6
35 Նէեմեայի հզօր պատը
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Նէեմեայ

Նոր Կտակարան

Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Download Audio File ներբեռնել PDA Պատկեր Բեռնել Tract Պատկեր Բեռնել Tract Պատկեր Read the Bible
36 Յիսուսի ծնունդը
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Download Audio File ներբեռնել PDA Պատկեր Բեռնել Tract Պատկեր Բեռնել Tract Պատկեր Մատթէոս 1-2, Ղուկաս 1 - 2
37 Աստուծմէ ղրկուած մարդ մը
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Ղուկաս 1, 3, Մարկոս 6
38 Սարսափելի ժամանակ Յիսուսի համար
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Մատթէոս 4, Ղուկաս 4
39 Յիսուս կþընտրէ տասներկու օգնականներ
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Մատթէոս 4 - 74 Math 1, Ղուկաս 6
40 Յիսուսի հրաշքները
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Մատթէոս 8 - 9, Մարկոս 1 - 2, Մարկոս 4, Ղուկաս 4, Ղուկաս 8, Յովհաննէս 2
41 Տաճարի առաջնորդ մը Յիսուսի կþայցելէ
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Յովհաննու 2-3, Numbers 21
42 Յիսուս՝ մեծն շնորհալի ուսուցիչը
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Մատթէոս 5-7, Ղուկաս 6
43 Պարտիզպանը եւ հունտը
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Մատթէոս 13
44 Հարուստ մարդ, աղքատ մարդ
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Ղուկաս 16
45 Որդին
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Ղուկաս 15
46 Բարի Սամարացին
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Ղուկաս 10
47 Հորին մօտ գտնուող կինը
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Յովհաննու 4
48 Յիսուս փոթորկոտ ծովը կը հանդարտեցնէ
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Մատթէոս 8, Մատթէոս 14, Մարկոս 4, Ղուկաս 8
49 Աղջիկը, որ երկու անգամ ապրեցաւ
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Մարկոս 5, Ղուկաս 8
50 Յիսուս կոյր մը առողջացուց
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Մարկոս 10, Ղուկասու 18, Յովհաննու 9
51 Յիսուս 5000 ժողովուրդ կը կերակրէ
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Յովհաննու 6
52 Յիսուս եւ Լազարոս
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Յովհաննու 11
53 Յիսուս եւ Զաքէոս
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Ղուկաս 19
54 Առաջին Զատիկը
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Download Audio File ներբեռնել PDA Պատկեր Բեռնել Tract Պատկեր Բեռնել Tract Պատկեր Մատթէոս 26-28, Ղուկաս 22-24, Յովհաննէս 13-21
55 Եկեղեցիին ծնունդը
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Գործք Առաքելոց 1 - 4
56 Եկեղեցին փորձանքի կը հանդիպի
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Գործք Առաքելոց 5 - 7
57 Պետրոս եւ Աղօթքի ուժը
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Գործք Առաքելոց 9 - 12
58 Դատապարտող է քարոզիչը
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Գործք Առաքելոց 8 - 9
59 Պօղոսին հրաշալի ճամբորդութիւնները
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը   ներբեռնել PDA Պատկեր     Գործք Առաքելոց 16, 27, 28
60 Երկինքը. Աստուծոյ գեղեցիկ բնակարանը
Բեռնել Story Պատկեր Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Ներբեռնել Գունազարդման Գիրք ֆայլը Download Audio File ներբեռնել PDA Պատկեր Բեռնել Tract Պատկեր Բեռնել Tract Պատկեր Յովհաննէս 14, 2 Կորնթացիս 5, Յայտնութիւն 4, 21, 22

Ուխտավորի առաջընթացը

Բեռնել Story Պատկեր
61 Ուխտավորի առաջընթացը Առաջին մաս
Բեռնել Story Պատկեր  
62 Ուխտավորի առաջընթացը Չորրորդ մասս
Բեռնել Story Պատկեր  
63 Ուխտավորի առաջընթացը Երրորդ մասըս
Բեռնել Story Պատկեր  
64 Ուխտավորի առաջընթացը Չորրորդ մաս
Բեռնել Story Պատկեր  
65 Ուխտավորի առաջընթացը Հինգերորդ մաս
Բեռնել Story Պատկեր  
66 Ուխտավորի առաջընթացը վեցերորդ մա
Բեռնել Story Պատկեր  
Story
Story
Story
Story
Story
Story
Story
Story