Biblia ya vana

Stori yakwe yefumie kwene Biblia. Ninahakika ni bure.

Agano la kahe

Gura faili la stori
Ninakilie mafaili ya vitabu vya rangi
Ninakilie mafaili ya vitabu vya rangi
Nakili mafaili ya thimu
Nakili mafaili yegurane
Nakili mafaili yegurane
Read the Bible
1 Rini Mrungu etengenezwe na kila kindu
2 Mwantho mwa huthuni kwa mndu
3 Nuhu na mafuriko mangi
Stori
Stori
Stori
Stori

Stori
Stori
Stori
Stori