Biblia ya vana

Stori yakwe yefumie kwene Biblia. Ninahakika ni bure.

Agano la kahe

Gura faili la stori Ninakilie mafaili ya vitabu vya rangi Ninakilie mafaili ya vitabu vya rangi Nakili mafaili ya thimu Nakili mafaili yegurane Nakili mafaili yegurane Read the Bible
1 Rini Mrungu etengenezwe na kila kindu
Gura faili la stori Ninakilie mafaili ya vitabu vya rangi Ninakilie mafaili ya vitabu vya rangi Nakili mafaili ya thimu Nakili mafaili yegurane Nakili mafaili yegurane Mwanzo ni 1-2
2 Mwantho mwa huthuni kwa mndu
Gura faili la stori Ninakilie mafaili ya vitabu vya rangi Ninakilie mafaili ya vitabu vya rangi Nakili mafaili ya thimu Nakili mafaili yegurane Nakili mafaili yegurane Mwantho 3-6
3 Nuhu na mafuriko mangi
Gura faili la stori Ninakilie mafaili ya vitabu vya rangi Ninakilie mafaili ya vitabu vya rangi Nakili mafaili ya thimu Nakili mafaili yegurane Nakili mafaili yegurane Mwanzo 6-10

Agano nywii

Gura faili la stori Ninakilie mafaili ya vitabu vya rangi Ninakilie mafaili ya vitabu vya rangi Nakili mafaili ya thimu Nakili mafaili yegurane Nakili mafaili yegurane Read the Bible
36 Kumoghwa kwa Yesu
Gura faili la stori Ninakilie mafaili ya vitabu vya rangi Ninakilie mafaili ya vitabu vya rangi Nakili mafaili ya thimu Nakili mafaili yegurane Nakili mafaili yegurane Mathayo 1-2, Luka 1-2
40 Miujitha ya Yesu
Gura faili la stori Ninakilie mafaili ya vitabu vya rangi Ninakilie mafaili ya vitabu vya rangi Nakili mafaili ya thimu Nakili mafaili yegurane Nakili mafaili yegurane Mathayo 8-9, Marko 1-2, Marko 4, Luka 4, Luka 8, John 2
54 Pasaka ya kamwe
Gura faili la stori Ninakilie mafaili ya vitabu vya rangi Ninakilie mafaili ya vitabu vya rangi Nakili mafaili ya thimu Nakili mafaili yegurane Nakili mafaili yegurane Mathayo 26-28, Luka 22-24, John 13-21
60 Mbighu, Mrungu wedi wa kaa
Gura faili la stori Ninakilie mafaili ya vitabu vya rangi Ninakilie mafaili ya vitabu vya rangi Nakili mafaili ya thimu Nakili mafaili yegurane Nakili mafaili yegurane John 14; Keri Wakorintho kathano; Ufunuo 4, 21, 22
Stori
Stori
Stori
Stori
Stori
Stori
Stori