ሜፃፍክዱስ ጄርካስ

ሜፃፍክዱስዴስ እንቱዋ ዴስፃው ታሪክ. ዋኽስ ዋኾ ነፃ.

ሜፃፍ ክዱሱ ታሪክ

ታሪክካ አዶቤ አንቪቭፄ ፋያና

ውሊጂ ኪዳን

ታሪክ ሜዝጌባሳ ጌምፃን ኬሌምስቱኽሳ ሜፃፎ ጌምፃን:: ኬሌምስቱኽሳ ሜፃፎ ጌምፃን:: ስልኪ ሜዝጌቫሳ ጌምፃን ቤራሪ ዎሬኬት ሜዝጌቫሳ ጌምፃን ቤራሪ ዎሬኬት ሜዝጌቫሳ ጌምፃን Read the Bible
1 ድባን ውላዋ ዲቦ ቴርሱስ
ታሪክ ሜዝጌባሳ ጌምፃን ኬሌምስቱኽሳ ሜፃፎ ጌምፃን:: ኬሌምስቱኽሳ ሜፃፎ ጌምፃን:: ስልኪ ሜዝጌቫሳ ጌምፃን ቤራሪ ዎሬኬት ሜዝጌቫሳ ጌምፃን ቤራሪ ዎሬኬት ሜዝጌቫሳ ጌምፃን ዘፍትረት 1-2
2 አቒያሱ አዜንጝ ጂሚሪ
ታሪክ ሜዝጌባሳ ጌምፃን ኬሌምስቱኽሳ ሜፃፎ ጌምፃን:: ኬሌምስቱኽሳ ሜፃፎ ጌምፃን:: ስልኪ ሜዝጌቫሳ ጌምፃን ቤራሪ ዎሬኬት ሜዝጌቫሳ ጌምፃን ቤራሪ ዎሬኬት ሜዝጌቫሳ ጌምፃን ዘፍትረት 3-6
3 ኖህስታ ኽሳንቲ ኩሪ
ታሪክ ሜዝጌባሳ ጌምፃን ኬሌምስቱኽሳ ሜፃፎ ጌምፃን:: ኬሌምስቱኽሳ ሜፃፎ ጌምፃን:: ስልኪ ሜዝጌቫሳ ጌምፃን ቤራሪ ዎሬኬት ሜዝጌቫሳ ጌምፃን ቤራሪ ዎሬኬት ሜዝጌቫሳ ጌምፃን ዘፍትረት 6-10

ስካዊ ኪዳን

ታሪክ ሜዝጌባሳ ጌምፃን ኬሌምስቱኽሳ ሜፃፎ ጌምፃን:: ኬሌምስቱኽሳ ሜፃፎ ጌምፃን:: ስልኪ ሜዝጌቫሳ ጌምፃን ቤራሪ ዎሬኬት ሜዝጌቫሳ ጌምፃን ቤራሪ ዎሬኬት ሜዝጌቫሳ ጌምፃን Read the Bible
36 የኔታው ክምንት
ታሪክ ሜዝጌባሳ ጌምፃን ኬሌምስቱኽሳ ሜፃፎ ጌምፃን:: ኬሌምስቱኽሳ ሜፃፎ ጌምፃን:: ስልኪ ሜዝጌቫሳ ጌምፃን ቤራሪ ዎሬኬት ሜዝጌቫሳ ጌምፃን ቤራሪ ዎሬኬት ሜዝጌቫሳ ጌምፃን ማቴዎስ 1-2: ሉካስ 1-2
40 እየሱሱ ታምር
ታሪክ ሜዝጌባሳ ጌምፃን ኬሌምስቱኽሳ ሜፃፎ ጌምፃን:: ኬሌምስቱኽሳ ሜፃፎ ጌምፃን:: ስልኪ ሜዝጌቫሳ ጌምፃን ቤራሪ ዎሬኬት ሜዝጌቫሳ ጌምፃን ቤራሪ ዎሬኬት ሜዝጌቫሳ ጌምፃን ማቴዎስ 8-9: ማርኮስ 1-2: ማርኮስ 4: ሉካስ 4: ሉካስ 8: ዯሀንስ 2
54 ጂሚሪ ፋዝጋ
ታሪክ ሜዝጌባሳ ጌምፃን ኬሌምስቱኽሳ ሜፃፎ ጌምፃን:: ኬሌምስቱኽሳ ሜፃፎ ጌምፃን:: ስልኪ ሜዝጌቫሳ ጌምፃን ቤራሪ ዎሬኬት ሜዝጌቫሳ ጌምፃን ቤራሪ ዎሬኬት ሜዝጌቫሳ ጌምፃን ማቲዎስ 26-28, ሉካስ 22-24, ዯሀንስ 13-21
60 ድባንኾ:ድባኑ አይሎ ግዲታው ጝን
ታሪክ ሜዝጌባሳ ጌምፃን ኬሌምስቱኽሳ ሜፃፎ ጌምፃን:: ኬሌምስቱኽሳ ሜፃፎ ጌምፃን:: ስልኪ ሜዝጌቫሳ ጌምፃን ቤራሪ ዎሬኬት ሜዝጌቫሳ ጌምፃን ቤራሪ ዎሬኬት ሜዝጌቫሳ ጌምፃን ዮሀንስ 14: 2 ኮሮንቶስ 5: ራዕይ 4, 21, 22
ታሪክ
ታሪክ
ታሪክ
ታሪክ
ታሪክ
ታሪክ
ታሪክ