Biblia panka wawanakataki

juman Biblia nayr qhip uñtas ajllitanaka. taqpacha aliqaki.

Biblia jamuqar wawanakatak waxtamaya.