Biblia panka wawanakataki

juman Biblia nayr qhip uñtas ajllitanaka. taqpacha aliqaki.

nayr qhiph uñtas Biblia pankanaka.

nayr qhiph uñtas munasiwa Adobe Reader

nayra pank testamento

nayr qhiph imatanak waraqaña imat panka samiptayañ waraqañataki imat panka samiptayañ waraqañataki Download Audio File imt’atanak chililirir waraqt’amaya. imatanak jamuq qillqat laphinak waraqt’amaya. imatanak jamuq qillqat laphinak waraqt’amaya. Read the Bible
1 Dios tatitux taqi kun luratäna
nayr qhiph imatanak waraqaña imat panka samiptayañ waraqañataki imat panka samiptayañ waraqañataki Download Audio File imt’atanak chililirir waraqt’amaya.     Génesis 1-2
2 Jaqinak jan wali llakinak qalltawipa
nayr qhiph imatanak waraqaña imat panka samiptayañ waraqañataki imat panka samiptayañ waraqañataki Download Audio File imt’atanak chililirir waraqt’amaya.     Génesis panka 3-6
3 Noe chacha ukat jach’a uma phuqhawi
nayr qhiph imatanak waraqaña imat panka samiptayañ waraqañataki imat panka samiptayañ waraqañataki Download Audio File imt’atanak chililirir waraqt’amaya.     Génesis panka 6-10

machaq pank testamento

nayr qhiph imatanak waraqaña imat panka samiptayañ waraqañataki imat panka samiptayañ waraqañataki Download Audio File imt’atanak chililirir waraqt’amaya. imatanak jamuq qillqat laphinak waraqt’amaya. imatanak jamuq qillqat laphinak waraqt’amaya. Read the Bible
36 Jesús wawa yuriripata
nayr qhiph imatanak waraqaña imat panka samiptayañ waraqañataki imat panka samiptayañ waraqañataki Download Audio File imt’atanak chililirir waraqt’amaya.     Mateo panka 1-2, Lucas 1-2
54 Mayïr Pascua
nayr qhiph imatanak waraqaña imat panka samiptayañ waraqañataki imat panka samiptayañ waraqañataki Download Audio File imt’atanak chililirir waraqt’amaya.     Mateo 26-28, Lucas 22-24, Juan 13-21
60 Alaxpacha, Dios tatitun jiwak suma utapa
nayr qhiph imatanak waraqaña imat panka samiptayañ waraqañataki imat panka samiptayañ waraqañataki Download Audio File imt’atanak chililirir waraqt’amaya.     Juan panka 14; 2 Corintios panka 5; Apocalipsis panka 4, 21, 22