Uşaq üçün Müqəddəs Kitab

Müqəddəs Kitabdan sənin sevimli hekayələrin. Tamamilə pulsuz.

Bizim Məqsədimiz

Matta 19:14-də İsa dedi: “Uşaqları buraxın, qoy Mənim yanıma gəlsinlər! Onlara mane olmayın! Çünki Səmavi Padşahlıq belələrinə məxsusdur”

Uşaqlar üçün İsa Məsihi tanıtmaqdan ötrü illüstrasiyalı Müqəddəs Kitab hekayələri və ona bənzər materialları müxtəlif formalarda yayın, internet, mobil telefon/PDA, çap edilmiş rəngli broşürlər və rəngləmək üçün kitablar vasitələri ilə uşağın danışdığı hər bir dildə yaymaq üçün mövcuddur.

Bu Müqəddəs Kitab Hekayələri dünyadakı 1.8 milyard uşağa pulsuz olaraq mümkün olduğu hər bir yerdə yaymaq üçündür.

Aylıq Məlumat Bülletenlərinə Qeyd ol

Receive