Uşaq üçün Müqəddəs Kitab

Müqəddəs Kitabdan sənin sevimli hekayələrin. Tamamilə pulsuz.

Müqəddəs Kitab hekayələri

tələb edən hekayələr PDF Reader

Əhdi-Ətiq

Hekayənin faylını yüklə
Rəngləmək üçün Kitab faylını  yüklə
Rəngləmək üçün Kitab faylını  yüklə
PDA faylını yüklə
Broşür Fayllarını yüklə
Broşür Fayllarını yüklə
Read the Bible
1 Allah Hər Şeyi Yaradanda
2 İnsanın Kədərinin Başlanğıcı
3 Nuh və Böyük Daşqın
4 Allahın İbrahimə vədi
5 Allah İbrahimin sevgisini sınayır
6 Fırıldaqçı Yaqub
7 Sevimli Oğlu Kölə Oldu
8 Allah Kölə Yusifi İzzətləndirir
9 Nil Çayından Çıxarılan Şahzadə
10 Şahzadə Çoban Olur
11 Əlvida, Firon!
13 Yeşua Tapşırığı Öz Üzərinə Götürür
14 Allahın Güclü Adamı - Şimşon
15 Gideonun Kiçik Ordusu
16 Rut: Məhəbbət Hekayəsi
17 Allaha Xidmət Edən Oğlan - Şamuel
18 Yaraşıqlı Ağılsız Padşah
19 Çoban Oğlan Davud
20 Padşah Davud (1-ci Hissə)
21 Padşah Davud (2-ci Hissə)
22 Müdrik Padşah Süleyman
23 Yaxşı Padşahlar, Pis Padşahlar
25 Möcüzələr adamı, Elişa
26 Yunus və Böyük Balıq
27 Yeşaya Gələcəyi Görür
28 Yeremya, Göz yaşları Adamı
29 Yezekel: Görüntülər Adamı
30 Gözəl Mələkə Ester
31 Əsir olan Daniel
32 Daniel və sirli yuxu
33 Tabe olmayan adamlar
34 Daniel və şirlərin quyusu
35 Nehemyanın Böyük Divarı

Əhdi-Cədid

Hekayənin faylını yüklə
Rəngləmək üçün Kitab faylını  yüklə
Rəngləmək üçün Kitab faylını  yüklə
PDA faylını yüklə
Broşür Fayllarını yüklə
Broşür Fayllarını yüklə
Read the Bible
36 İsanın Doğuluşu
37 Allah tərəfindən göndərilən Adam
38 İsa üçün dəhşətli vaxt
39 İsa On İki Şagird Seçir
41 Məbədin Başçısı İsaya Baş Çəkir
42 Böyük Müəllim, İsa
43 Əkinçi və Toxum
44 Zəngin Adam, Kasıb Adam
45 İtmiş Oğul
46 Xeyirxah Samariyalı
47 Quyu yanındakı Qadın
48 İsa Tufanlı Gölü Yatırır
49 İki dəfə Yaşayan Qız
50 İsa Kora Şəfa Verir
51 İsa 5000 adamı doydurur
52 İsa və Lazar
53 İsa və Zakkay
55 İmanlılar Cəmiyyətinin Yaranması
56 İmanlı Cəmiyyəti Çətinliklərlə Üzləşir
57 Peter və Duanın Gücü
58 Təqibçidən Təlimçiyə
59 Paulun Heyrətamiz Səyahətləri
Hekayə
Hekayə
Hekayə
Hekayə

Hekayə
Hekayə
Hekayə
Hekayə