Uşaq üçün Müqəddəs Kitab

Müqəddəs Kitabdan sənin sevimli hekayələrin. Tamamilə pulsuz.

Müqəddəs Kitab hekayələri

tələb edən hekayələr PDF Reader

Əhdi-Ətiq

Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə Broşür Fayllarını yüklə Broşür Fayllarını yüklə Read the Bible
1 Allah Hər Şeyi Yaradanda
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə Broşür Fayllarını yüklə Broşür Fayllarını yüklə Yaradılış 1-2
2 İnsanın Kədərinin Başlanğıcı
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə Broşür Fayllarını yüklə Broşür Fayllarını yüklə Yaradılış 3-6
3 Nuh və Böyük Daşqın
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə Broşür Fayllarını yüklə Broşür Fayllarını yüklə Yaradılış 6-10
4 Allahın İbrahimə vədi
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Yaradılış 11-21
5 Allah İbrahimin sevgisini sınayır
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Yaradılış 22-24
6 Fırıldaqçı Yaqub
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Yaradılış 25-33
7 Sevimli Oğlu Kölə Oldu
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Yaradılış 37, Yaradılış 39
8 Allah Kölə Yusifi İzzətləndirir
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Yaradılış 39-45
9 Nil Çayından Çıxarılan Şahzadə
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Çıxış 2
10 Şahzadə Çoban Olur
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Çıxış 2-5
11 Əlvida, Firon!
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Çıxış 4-15
12 Qırx İl
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Çıxış 15 – dən Saylar 14-ə qədər
13 Yeşua Tapşırığı Öz Üzərinə Götürür
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Yeşua 1-6
14 Allahın Güclü Adamı - Şimşon
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Hakimlər 13-16
15 Gideonun Kiçik Ordusu
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Hakimlər 6-8
16 Rut: Məhəbbət Hekayəsi
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Rut
17 Allaha Xidmət Edən Oğlan - Şamuel
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     1 Şamuel 1-7
18 Yaraşıqlı Ağılsız Padşah
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     1 Şamuel 8-16
19 Çoban Oğlan Davud
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     1 Şamuel 16-20
20 Padşah Davud (1-ci Hissə)
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     1 Şamuel 24-31, 2 Şamuel 1-2
21 Padşah Davud (2-ci Hissə)
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     2 Şamuel 1-12
22 Müdrik Padşah Süleyman
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     1 Padşahlar 1-12
23 Yaxşı Padşahlar, Pis Padşahlar
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     2 Salnamələr 33-36
24 Od Adamı
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     1 Padşahlar 17-19, 2 Padşahlar 2
25 Möcüzələr adamı, Elişa
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Padşahlar 2-13
26 Yunus və Böyük Balıq
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Yunus
27 Yeşaya Gələcəyi Görür
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Yeşaya 1, 6, 7, 9, 53
28 Yeremya, Göz yaşları Adamı
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Yeremya
29 Yezekel: Görüntülər Adamı
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Yezekel
30 Gözəl Mələkə Ester
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Ester
31 Əsir olan Daniel
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Daniel 1-2
32 Daniel və sirli yuxu
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Daniel 2
33 Tabe olmayan adamlar
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Daniel 3
34 Daniel və şirlərin quyusu
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Daniel 6
35 Nehemyanın Böyük Divarı
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Nehemya

Əhdi-Cədid

Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə Broşür Fayllarını yüklə Broşür Fayllarını yüklə Read the Bible
36 İsanın Doğuluşu
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə Broşür Fayllarını yüklə Broşür Fayllarını yüklə Matta 1-2, Luka 1-2
37 Allah tərəfindən göndərilən Adam
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Mark 6, Luka 1, 3
38 İsa üçün dəhşətli vaxt
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Matta 4, Luka 4
39 İsa On İki Şagird Seçir
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Matta 4-7, Mark 1, Luka 6
40 İsanın Möcüzələri
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Matta 8-9, Mark 1-2, Mark 4, Luka 4, Luka 8, Yəhya 2
41 Məbədin Başçısı İsaya Baş Çəkir
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Yəhya 2-3, Saylar 21
42 Böyük Müəllim, İsa
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Matta 5-7, Luka 6
43 Əkinçi və Toxum
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Matta 13
44 Zəngin Adam, Kasıb Adam
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Luka 16
45 İtmiş Oğul
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Luka 15
46 Xeyirxah Samariyalı
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Luka 10
47 Quyu yanındakı Qadın
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Yəhya 4
48 İsa Tufanlı Gölü Yatırır
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Matta 8, 14; Mark 4; Luka 8
49 İki dəfə Yaşayan Qız
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Mark 5, Luka 8
50 İsa Kora Şəfa Verir
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Mark 10, Luka 18, Yəhya 9
51 İsa 5000 adamı doydurur
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Yəhya 6
52 İsa və Lazar
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Yəhya 11
53 İsa və Zakkay
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Luka 19
54 İlk Pasxa
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə Broşür Fayllarını yüklə Broşür Fayllarını yüklə Matta 26-28, Luka 22-24, Yəhya 13-21
55 İmanlılar Cəmiyyətinin Yaranması
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Həvarilərin İşləri 1-4
56 İmanlı Cəmiyyəti Çətinliklərlə Üzləşir
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Həvariləriş İşləri 5-7
57 Peter və Duanın Gücü
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Həvarilərin İşləri 9-12
58 Təqibçidən Təlimçiyə
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Həvarilərin İşləri 8-9
59 Paulun Heyrətamiz Səyahətləri
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə     Həvarilərin İşləri 16, 27, 28
60 Göylər, Allahın Gözəl Evi
Hekayənin faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə Rəngləmək üçün Kitab faylını yüklə PDA faylını yüklə Broşür Fayllarını yüklə Broşür Fayllarını yüklə Yəhya 14, 2 Korinflilərə 5, Vəhy 4, 21, 22
Hekayə
Hekayə
Hekayə
Hekayə
Hekayə
Hekayə
Hekayə