बच्चाहरु को लागी बाइबल

बाइबल बाट तपाइँको मनपर्ने कथाहरु।. बिल्कुल मुक्त।.

पुरानो नियम

कथा फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्
रंग पुस्तक डाउनलोड गर्नुहोस्
रंग पुस्तक डाउनलोड गर्नुहोस्
फोन फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्
ट्र्याक्ट फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्
ट्र्याक्ट फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्
1 जब भगवानले सबै थोक बनाउनु भयो
2 मानिसको दु: ख को शुरुवात
3 नूह र ठूलो बाढी
कथा
कथा
कथा
कथा

कथा
कथा
कथा
कथा