Alkitab Anggen Anak Alit

Carita Alkitab sane kesenengin. Tenten naur.

Durusang Kontak Alkitab Anggen Anak Alit

Genah Tityang

Winnipeg: Kota sane maduwe karma sawetara 750.000 ukud sane magenah ngelintang ring tengahing panegara Kanada.

Durusang kontak tityang

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Durusang Imil Tityang

Durusang surat panagare miwah basa ragane.

Newsletter Sign Up

Receive

Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

Paplajahan makesami ring situs puniki nenten naur kanggen anak-anak sane nenten mrasidayang numbas tur puniki © 2003 - 2023 Alkitab Anggen Anak Alit Inc.