Alkitab Anggen Anak Alit

Carita Alkitab sane kesenengin. Tenten naur.

Carita Alkitab

Adobe Reader Keanggen

Pasebayan Purwa

Donlud Nenten Naur Donlud File Buku Ngewarnain Donlud File Buku Ngewarnain Donlud File Telpun Donlud file sistem Donlud file sistem Read the Bible
1 Rikanjekang Ida Sang Hyang Widhi Ngriptayang isin gumi
Donlud Nenten Naur Donlud File Buku Ngewarnain Donlud File Buku Ngewarnain Donlud File Telpun     Purwakaning Dadi 1-2
2 Pengawit Manusa Ulung Ring Dosa
Donlud Nenten Naur Donlud File Buku Ngewarnain Donlud File Buku Ngewarnain Donlud File Telpun     Purwakaning Dadi 3-6
3 Nuh lan Blabar Agung
Donlud Nenten Naur Donlud File Buku Ngewarnain Donlud File Buku Ngewarnain Donlud File Telpun     Purwakaning dadi 6-10

Pasebayan Anyar

Donlud Nenten Naur Donlud File Buku Ngewarnain Donlud File Buku Ngewarnain Donlud File Telpun Donlud file sistem Donlud file sistem Read the Bible
36 Palekadan Yesus
Donlud Nenten Naur Donlud File Buku Ngewarnain Donlud File Buku Ngewarnain Donlud File Telpun     Matius 1-2
54 Paskah Kaping Pertama
Donlud Nenten Naur Donlud File Buku Ngewarnain Donlud File Buku Ngewarnain Donlud File Telpun     Matius 26-28
60 Suargan, genah Ida Sang Hyang Widhi sane becik
Donlud Nenten Naur Donlud File Buku Ngewarnain Donlud File Buku Ngewarnain Donlud File Telpun     John 14:1-14:6