Denmisenw ka Bibulu

Aw ka kokɔrɔ mandiw Bibulu kɔnɔ. Fu yɛrɛ.

Tɛsetaman kɔrɔ

Nsiirin sɛbɛn taa bɔlɔlɔ kan Gafe Kulɛrima sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔ kan Gafe Kulɛrima sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔ kan Download Audio File Telefon sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔ kan Depiliyan sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔsɔrɔsiraw Depiliyan sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔsɔrɔsiraw Read the Bible
1 Tuma min Ala ye fɛn bɛ dàn
Nsiirin sɛbɛn taa bɔlɔlɔ kan Gafe Kulɛrima sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔ kan Gafe Kulɛrima sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔ kan   Telefon sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔ kan Depiliyan sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔsɔrɔsiraw Depiliyan sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔsɔrɔsiraw Dancogo 1-2
2 Adamaden ka dusukasi daminɛ
Nsiirin sɛbɛn taa bɔlɔlɔ kan Gafe Kulɛrima sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔ kan Gafe Kulɛrima sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔ kan   Telefon sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔ kan Depiliyan sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔsɔrɔsiraw Depiliyan sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔsɔrɔsiraw Dancogo 3-6
3 Nouhan ni jila Kasara ba
Nsiirin sɛbɛn taa bɔlɔlɔ kan Gafe Kulɛrima sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔ kan Gafe Kulɛrima sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔ kan   Telefon sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔ kan Depiliyan sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔsɔrɔsiraw Depiliyan sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔsɔrɔsiraw Dancogo 6-10

Tɛsetaman kura

Nsiirin sɛbɛn taa bɔlɔlɔ kan Gafe Kulɛrima sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔ kan Gafe Kulɛrima sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔ kan Download Audio File Telefon sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔ kan Depiliyan sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔsɔrɔsiraw Depiliyan sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔsɔrɔsiraw Read the Bible
36 Yesu ka bangeli
Nsiirin sɛbɛn taa bɔlɔlɔ kan Gafe Kulɛrima sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔ kan Gafe Kulɛrima sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔ kan   Telefon sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔ kan Depiliyan sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔsɔrɔsiraw Depiliyan sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔsɔrɔsiraw Maciwe 1-2, Luke 1-2
54 Paki fɔlɔfɔlɔ
Nsiirin sɛbɛn taa bɔlɔlɔ kan Gafe Kulɛrima sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔ kan Gafe Kulɛrima sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔ kan   Telefon sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔ kan Depiliyan sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔsɔrɔsiraw Depiliyan sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔsɔrɔsiraw Maciwe 26-28, Luke 22-24, John 13-21
60 Arijina, Ala ka so ɲumanba
Nsiirin sɛbɛn taa bɔlɔlɔ kan Gafe Kulɛrima sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔ kan Gafe Kulɛrima sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔ kan   Telefon sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔ kan Depiliyan sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔsɔrɔsiraw Depiliyan sɛbɛnfura taa bɔlɔlɔsɔrɔsiraw John 14; 2 Korɛntikaw 5; Revelation 4, 21, 22
Nsiirin
Nsiirin
Nsiirin
Nsiirin
Nsiirin
Nsiirin
Nsiirin
Nsiirin