Alkitab hagan Kekanakan

Kisah-kisah nang dikatujui Alkitab. Kada bebayar sama sekali.

Menyumbang akan ke Alkitab hagan Kekanakan