Alkitab hagan Kekanakan

Kisah-kisah nang dikatujui Alkitab. Kada bebayar sama sekali.

Ampah kami

Matius 19:14 Yesus bepadah, 'Biar akan kekanakan-kekanakan tu bedatang ke Aku, jangan dihalangi buhannya, oleh Kerajaan Allah ampun buhannya.'

Alkitab hagan kekanakan ada, hagan memperkenalkan Yesus Kristus lawan kekanakan awan cara menyebarkan kisah-kisah Alkitab bagambar lawan bahan lain nang masih bahubungan dengan bentuk lawan media nang babeda, tamasuk World Wide Web (situs internet), talipun ganggam/PDA, buku halus nang dicetak bawarna lawan buku-buku mawarnai, Dengan macam-macam bahasa nang mungkin dipakai uleh sorang kanakan.

Kisah-kisah Alkitab ni handak di sebar akan sagan 1,8 miliyar kekanakan di sabaratan dunia, kada di mintai bayaran amun nya memungkinkan.

Daftar akan diri sagan laporan berkala

Receive