Alkitab hagan Kekanakan

Kisah-kisah nang dikatujui Alkitab. Kada bebayar sama sekali.

Perjanjian Lawas

Donlod kumpulan kisah Donload berkas buku mawarnai Donload berkas buku mawarnai Donlod kumpulan talipun ganggam Donlod kumpulan buku halus Donlod kumpulan buku halus Read the Bible
1 Pa bila Tuhan maulah segala anunya
Donlod kumpulan kisah Donload berkas buku mawarnai Donload berkas buku mawarnai Donlod kumpulan talipun ganggam Donlod kumpulan buku halus Donlod kumpulan buku halus Kejadian 1-2
2 Awal kesedihan manusia
Donlod kumpulan kisah Donload berkas buku mawarnai Donload berkas buku mawarnai Donlod kumpulan talipun ganggam Donlod kumpulan buku halus Donlod kumpulan buku halus Kejadian 3-6
3 Nuh Lawan air Banyu Bah
Donlod kumpulan kisah Donload berkas buku mawarnai Donload berkas buku mawarnai Donlod kumpulan talipun ganggam Donlod kumpulan buku halus Donlod kumpulan buku halus Kejadian 6-10

Perjanjian Hanyar

Donlod kumpulan kisah Donload berkas buku mawarnai Donload berkas buku mawarnai Donlod kumpulan talipun ganggam Donlod kumpulan buku halus Donlod kumpulan buku halus Read the Bible
36 Kalahiran Tuhan Yesus
Donlod kumpulan kisah Donload berkas buku mawarnai Donload berkas buku mawarnai Donlod kumpulan talipun ganggam Donlod kumpulan buku halus Donlod kumpulan buku halus Matius 1-2, Lukas 1-2
54 Paskah yang Pertama
Donlod kumpulan kisah Donload berkas buku mawarnai Donload berkas buku mawarnai Donlod kumpulan talipun ganggam Donlod kumpulan buku halus Donlod kumpulan buku halus Matius 26-28; Lukas 22-24; Yohanes 13-21
60 Surga, Rumah Tuhan nang indah
Donlod kumpulan kisah Donload berkas buku mawarnai Donload berkas buku mawarnai Donlod kumpulan talipun ganggam Donlod kumpulan buku halus Donlod kumpulan buku halus Yohanes 14;2 Korintus 5; Wahyu 4, 21, 22
Kisah
Kisah
Kisah
Kisah
Kisah
Kisah
Kisah