Alkitab hagan Kekanakan

Kisah-kisah nang dikatujui Alkitab. Kada bebayar sama sekali.

Perjanjian Lawas

Donlod kumpulan kisah
Donload berkas buku mawarnai
Donload berkas buku mawarnai
Donlod kumpulan talipun ganggam
Donlod kumpulan buku halus
Donlod kumpulan buku halus
Read the Bible
1 Pa bila Tuhan maulah segala anunya
2 Awal kesedihan manusia
3 Nuh Lawan air Banyu Bah
4 Janji Tuhan hagan Abraham
5 Allah mencubai kasih Abraham
6 Yakub si pandusta
7 Anak lakian kasayangan manjadi Budak
8 Allah Mambarkati Yusuf Si Budak
9 Pangiran matan sungai
10 Pangiran nang Manjadi Gambala
11 Salamat Tinggal Firaun
12 Ampat Puluh Tahun
13 Yosua Maambil Tanggung Jawab
14 Simson, Urang Kuat Tuhan
15 Tantara halus Gideon
16 Rut: Sabuting Kisah Cinta
17 Samuel, Anak Tuhan – palayan
18 Raja bungas nang bungul
19 Daud si anak Gambala
20 Daud Si Raja (Bagian 1)
21 Daud Si Raja (Bagian 2)
22 Raja Salomon ang Bijaksana
23 Raja nang Baik, Raja nang Jahat
25 Elisa, Manusia Mijizat
26 Yunus lawan Iwak Ganal
27 Yesaya Malihat Masa Depan
28 Yeremia, Laki-laki yang Menangis
29 Yehezkiel: Manusia Panglihatan
30 Ratu Ester nang Bungas
31 Daniel lawan buhan tawanan
32 Daniel lawan Mimpi Anih
33 Lakian nang Kada Handak Bungkuk
34 Daniel di Gua Singa
35 Timbuk ganal Nehemia

Perjanjian Hanyar

Donlod kumpulan kisah
Donload berkas buku mawarnai
Donload berkas buku mawarnai
Donlod kumpulan talipun ganggam
Donlod kumpulan buku halus
Donlod kumpulan buku halus
Read the Bible
36 Kalahiran Tuhan Yesus
37 Saurangan Utusan Tuhan
38 Rahat nang sadih hagan Yesus
39 Yesus mamilih kadua Walas Muridnya
41 Pamuka Rumah Tuhan Mangunjungi Yesus
42 Yesus Sang Guru Ganal
43 Petani lawan Bibit
44 Urang Sugih, Urang Miskin
45 Anak nang Hilang
46 Urang Samaria nang baik hati
47 Binian di Sabuah Sumur
48 Yesus Mananangkan Badai
49 Anak binian nang Hidup Dua Kali
50 Yesus Manyambuhakan Urang Buta
51 Yesus Mambari Makan 5000 Urang
52 Yesus lawan Lazarus
53 Yesus lawan Zakheus
55 Kalahiran Gereja
56 Gereja Manghadapi Kangalihan
57 Petrus lawan Kuasa Dua
58 Matan Panganiaya Manjadi Pangkhutbah
59 Parjalanan-Parjalanan Paulus nang Mangagumkan
Kisah
Kisah
Kisah
Kisah

Kisah
Kisah
Kisah
Kisah