Alkitab hagan Kekanakan

Kisah-kisah nang dikatujui Alkitab. Kada bebayar sama sekali.

Bahasa Nang Lain