gnamien flouaa bakanliè

gnamien dê ya ma klo yi. kloua ti gbin.

en mou klè yè gnamien flouaa mamouliè

yé tran lè

Winnipeg: klo dansou yah n'soh ablenouh apki klo mè nou fouè.

en mou klè yè

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

en mou blè yè messagi

kan klé mi a tran ni fan n'zou aniè yakan.

Newsletter Sign Up

Receive