Bwǒk Basâ Dagwi gwo ney

Yá yi eji Bwǒk Basâ Dagwi de hwo simi. Nɔrɔ zɔng.

Yâ Bwǒk Basâ Dagwi

Yá yi simi PDF womo de be basa mɛ

Wuna-Na-Sira Roso

Sɛ̀ kwɔn tigis yá Sɛ̀ kwɔn tigis bwok rwang gwo mɔ́mɔ̂ pyɛ́ Sɛ̀ kwɔn tigis bwok rwang gwo mɔ́mɔ̂ pyɛ́ Sɛ̀ kwɔn jɔ̂t narang há Sɛ̀ kwɔn Cɛ̂k bebok berang Sɛ̀ kwɔn Cɛ̂k bebok berang Read the Bible
1 Jeng de Dagwi a yɔng kayɛ̀ pyɛ̀
Sɛ̀ kwɔn tigis yá Sɛ̀ kwɔn tigis bwok rwang gwo mɔ́mɔ̂ pyɛ́ Sɛ̀ kwɔn tigis bwok rwang gwo mɔ́mɔ̂ pyɛ́ Sɛ̀ kwɔn jɔ̂t narang há     Susumo 1-2
2 Susû yey shî mwat
Sɛ̀ kwɔn tigis yá Sɛ̀ kwɔn tigis bwok rwang gwo mɔ́mɔ̂ pyɛ́ Sɛ̀ kwɔn tigis bwok rwang gwo mɔ́mɔ̂ pyɛ́ Sɛ̀ kwɔn jɔ̂t narang há     Susumo 3-6
3 Nowa na gbong tɛmɛ nshi
Sɛ̀ kwɔn tigis yá Sɛ̀ kwɔn tigis bwok rwang gwo mɔ́mɔ̂ pyɛ́ Sɛ̀ kwɔn tigis bwok rwang gwo mɔ́mɔ̂ pyɛ́ Sɛ̀ kwɔn jɔ̂t narang há     Susumo 6-10

Wuna-Na-Sira Pas

Sɛ̀ kwɔn tigis yá Sɛ̀ kwɔn tigis bwok rwang gwo mɔ́mɔ̂ pyɛ́ Sɛ̀ kwɔn tigis bwok rwang gwo mɔ́mɔ̂ pyɛ́ Sɛ̀ kwɔn jɔ̂t narang há Sɛ̀ kwɔn Cɛ̂k bebok berang Sɛ̀ kwɔn Cɛ̂k bebok berang Read the Bible
36 Tɔ̂ Yɛsu
Sɛ̀ kwɔn tigis yá Sɛ̀ kwɔn tigis bwok rwang gwo mɔ́mɔ̂ pyɛ́ Sɛ̀ kwɔn tigis bwok rwang gwo mɔ́mɔ̂ pyɛ́ Sɛ̀ kwɔn jɔ̂t narang há     Matayus 1-2, Luka 1-2
54 Nzem Paska ne susumo
Sɛ̀ kwɔn tigis yá Sɛ̀ kwɔn tigis bwok rwang gwo mɔ́mɔ̂ pyɛ́ Sɛ̀ kwɔn tigis bwok rwang gwo mɔ́mɔ̂ pyɛ́ Sɛ̀ kwɔn jɔ̂t narang há     Matayus 23-28, Luka 22-24, Yohana 13-21
60 Lagwi, Lɔ Rat Hê Dagwi
Sɛ̀ kwɔn tigis yá Sɛ̀ kwɔn tigis bwok rwang gwo mɔ́mɔ̂ pyɛ́ Sɛ̀ kwɔn tigis bwok rwang gwo mɔ́mɔ̂ pyɛ́ Sɛ̀ kwɔn jɔ̂t narang há     Yohana 14; 2 Kɔritɔs 5; Retô Fong 4, 21, 22