मुलांसाठी बायबल

बायबलमधील तुमच्या आवडत्या कथा. अगदी मोफत.

मुलांसाठी बायबलशी संपर्क साधा

आमचे स्थान

विनिपेग: कॅनडाच्या रेखांशाच्या मध्यभागी असलेले सुमारे 750,000 लोकांचे शहर.

आम्हाला लिहा

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

आम्हाला ई-मेल करा

कृपया आम्हाला तुमचा देश आणि भाषा सांगा.

Newsletter Sign Up