मुलांसाठी बायबल

बायबलमधील तुमच्या आवडत्या कथा. अगदी मोफत.

आमचा उद्देश

मॅथ्यू 19:14 येशू म्हणाला, 'लहान मुलांना माझ्याकडे येऊ द्या आणि त्यांना मना करू नका, कारण स्वर्गाचे राज्य अशांचे आहे.'

बायबल फॉर चिल्ड्रेन हे सचित्र बायबल कथा आणि संबंधित साहित्य विविध फॉर्म आणि मीडियामध्ये वितरित करून, प्रत्येक भाषेत, मुद्रित रंग पत्रिका आणि रंगीत पुस्तकांसह, मुलांना येशू ख्रिस्ताची ओळख करून देण्यासाठी अस्तित्वात आहे. मूल बोलू शकते.

या बायबल कथा जगातील १.८ अब्ज मुलांना जिथे शक्य असेल तिथे मोफत वाटल्या जाणार आहेत.

वृत्तपत्र साइन अप करा