IBhayibheli Lezingane

Izindaba zakho ozithandayo ezivela. Imahhala ngokuphelele.

Inhloso Yethu

NgokukaMathewu 19:14 UJesu wathi: “Vumelani abantwana beze kimi, ningabenqabeli, ngokuba umbuso wezulu ungowabanjalo.'

I-Bible For Children ikhona ukuze yenze uJesu Kristu aziwe ezinganeni ngokusabalalisa izindaba zeBhayibheli ezinemifanekiso nezinye izinto ezihlobene nazo ngezindlela ezihlukahlukene kanye nemithombo yezokuxhumana, okuhlanganisa i-World Wide Web, umakhalekhukhwini/i-PDA, amapheshana anemibala ephrintiwe nezincwadi ezinemibala, ngazo zonke izilimi ingane ingakhuluma.

Lezi Zindaba ZeBhayibheli zizosakazwa mahhala kubantwana bomhlaba abayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-1,8 nomaphi lapho kungenzeka khona.

I-Newsletter Bhalisa

Receive