IBhayibheli Lezingane

Izindaba zakho ozithandayo ezivela. Imahhala ngokuphelele.

Izindaba ZeBhayibheli

Izindaba zidinga i-PDF Reader

ITestamente Elidala

Landa Ifayela Lendaba Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala Landa Ifayela Lefoni Landa Ifayela Lepheshana Landa Ifayela Lepheshana Read the Bible
1 Lapho UNkulunkulu Edala Konke
Landa Ifayela Lendaba Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala Landa Ifayela Lefoni     Genesise 1-2
2 Ukuqala Kokudabuka Komuntu
Landa Ifayela Lendaba Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala Landa Ifayela Lefoni     Genesise 3-6
3 UNowa noZamcolo Omkhulu
Landa Ifayela Lendaba Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala Landa Ifayela Lefoni     Genesise 6-10

ITestamente Elisha

Landa Ifayela Lendaba Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala Landa Ifayela Lefoni Landa Ifayela Lepheshana Landa Ifayela Lepheshana Read the Bible
36 Ukuzalwa KukaJesu
Landa Ifayela Lendaba Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala Landa Ifayela Lefoni     Mathewu 1-2, Luka 1-2
40 Izimanga zikaJesu
Landa Ifayela Lendaba Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala Landa Ifayela Lefoni     Mathewu 8-9, Marku 1-2, Marku 4, Luka 4, Luka 8, Johane 2
54 Iphasika Lokuqala
Landa Ifayela Lendaba Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala Landa Ifayela Lefoni     Mathewu 26-28, Luka 22-24, Johane 13-21
60 IZulu, Ikhaya LikaNkulunkulu Elihle
Landa Ifayela Lendaba Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala Landa Ifayela Lefoni     Johane 14; 2 Korinte 5; IsAmbulo 4, 21, 22
Indaba
Indaba
Indaba
Indaba
Indaba
Indaba
Indaba