IBhayibheli Lezingane

Izindaba zakho ozithandayo ezivela. Imahhala ngokuphelele.

Izindaba ZeBhayibheli

Izindaba zidinga i-Adobe Reader

ITestamente Elidala

Landa Ifayela Lendaba Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala Landa Ifayela Lefoni Landa Ifayela Lepheshana Landa Ifayela Lepheshana Read the Bible
1 Lapho UNkulunkulu Edala Konke
Landa Ifayela Lendaba Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala         Genesise 1-2
2 Ukuqala Kokudabuka Komuntu
Landa Ifayela Lendaba Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala         Genesise 3-6
3 UNowa noZamcolo Omkhulu
Landa Ifayela Lendaba Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala         Genesise 6-10

ITestamente Elisha

Landa Ifayela Lendaba Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala Landa Ifayela Lefoni Landa Ifayela Lepheshana Landa Ifayela Lepheshana Read the Bible
36 Ukuzalwa KukaJesu
Landa Ifayela Lendaba Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala         Mathewu 1-2, Luka 1-2
40 Izimanga zikaJesu
Landa Ifayela Lendaba Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala         Mathewu 8-9, Marku 1-2, Marku 4, Luka 4, Luka 8, Johane 2
54 Iphasika Lokuqala
Landa Ifayela Lendaba Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala         Mathewu 26-28, Luka 22-24, Johane 13-21
60 IZulu, Ikhaya LikaNkulunkulu Elihle
Landa Ifayela Lendaba Landa Ifayela Lencwadi Yokufaka Umbala         Johane 14; 2 Korinte 5; IsAmbulo 4, 21, 22