Chraiha rao ni Baibel

Nrao ni khatung yag thaohmo Baibel ni kautma rao. Paiya mani mangna wo ri mo.

Chini naisuhmo

Mathai 19:14 wo Jisu sa mo, Chraiha rao no Aini thing phai ri di, akhe brao no ta mthaoh di, Kchuha le bodei ongnai rao ni nou.”

Bo Chraiha rao ni Baibel hingo wo tong mo rao le, Jisu Khristo no mungha ya munga dei bai khe ongpho akhe jat jat ni dei brao no siri mai yag naima nni naisuhmo bthai rao sroh sei. Abo rao khe bodei pho no ong mai wo, www, mobile phone ongba PDA/rung nangma khe snam yag mo boi steh ongba rung ripai yagmo boi mchong, je chrai ong pho brao ni kau bai bchi maimo khe snam yag mo raosei.

Bo Baibel ni kautma rao no purthimb manang ni chraiha rao 1.8 billion rao ni thing wo mangna wo souhye riyag naima naisuhmo bthai sei.

Mangna wo print khekhouh yagmo Kautma rao sei!

Bo Evangelical Tract baohnai rao taoh le je nangkuh ye matong yag nai rao ni baoh ye MANGNA wo Chraiha rao ni Baibel Kautma boi khe snam khouhmo sei!

Bo brao bai krounglai maimo: evangelicaltract.com

Kaukrounglai maimo Kautoing Newsletter lakhouh maimo