Библия за Деца

Вашите любими истории от Библията. Напълно Безплатно.

Библейски истории

Историите се гледат на PDF Reader

Стар Завет

Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури Свалете файл с брошури Read the Bible
1 Когато Бог Направи Всичко
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури Свалете файл с брошури Битие 1-2
2 Началото На Човешката Скръб
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури Свалете файл с брошури Битие 3-6
3 Ной И Големият Потоп
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури Свалете файл с брошури Битие 6-10
4 Божието Обещание Към Авраам
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Битие 11-21
5 Бог Изпитва Любовта На Авраам
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Битие 22-24
6 Измамникът Яков
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Битие 25-33
7 Любимият Син Става об
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Битие 37, 39
8 Бог Издига Слугата Йосиф
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Битие 39-45
9 Принцът от реката
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Изход 2
10 Принцът става Пастир
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл     Изход 2-5
11 Довиждане, Фараоне!
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Изход 4-15
12 Добри Царе, Лоши Царе
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Изход 15-34
13 Исус Навин поема Управлението
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Исус Навин 1-6
14 Божият силен мъж Самсон
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Съдии 13-16
15 Малката Армия на Гидеон
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Съдии 6-8
16 ут: Една Любовна История
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Естир
17 Самуил – Божият Млад Слуга
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   1 Царе 1-7
18 Красивият И Глупав Цар
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   1 Царе 8-15
19 Овчарчето Давид
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   1 Царе 16-20
20 Цар Давид (1-ва част)
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   1 Царе 24-31
21 Цар Давид (2–ра част)
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   2 Царе 1-12
22 Мъдрият Цар Соломон
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   1 Царе 1-12
23 Добри Царе, Лоши Царе
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   2 Летописи 33-36
24 Огненият Мъж
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   1 Царе 17-19
25 Елисей, Мъж на Чудеса
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   2 Царе 2-7, 13
26 Йона и голямата риба
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл     Йона
27 Исая вижда бъдещето
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл     Исая 1, 6, 7, 9, 53
28 Еремия, човек на сълзи
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл     Еремия
29 Езекил: Мъж на Видения
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Езекил
30 Красивата Царица Естир
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Естир
31 Данийл в плен
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Даниел 1-2
32 Данаил и тайнствения сън
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл     Данаил 2
33 Хората, които не се поклониха
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл     Данаил 3
34 Данаил и рова с лъвовете
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл     Данаил 6
35 Великата стена на Неемия
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл     Неемия

Нов Завет

Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури Свалете файл с брошури Read the Bible
36 аждането на Исус
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури Свалете файл с брошури Матей 1-2
37 Човек изпратен от Бог
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Матей 3, 14:1-14:13
38 Ужасно време за Исус
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Матей 4:1-4:11
39 Исус избира дванадесет помощника
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Матей 4:18-7:29
40 Чудесата на Исус
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Матей 8:14-9:3
41 Израилев водач посещава Исус
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл     Йоан 2:13-3:22
42 Великият Учител Исус
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Матей 5-7
43 Сеячът и семето
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл     Матей 13:1-13:23
44 Богаташът и беднякът
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл     Лука 16
45 Блудният син
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл     Лука 15:11-15:32
46 Добрият Самарянин
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Лука 10:25-10:42
47 Жената При Кладенеца
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Йоан 4:1-4:32
48 Исус Стихва Бурното Езеро
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Матей 8:23-8:27
49 Момичето, Което Живяло Два Пъти
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Марк 5:21-5:43
50 Исус Изцерява Слепецът
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Марк 10:46-10:52
51 Исус Нахранва 5000 Човека
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Матей 14:14-14:21
52 Исус и Лазар
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Йоан 11:1-11:45
53  Исус и Закхей
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Лука 19:1-19:10
54 Първият Великден
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури Свалете файл с брошури Матей 26-28
55 аждането на Църквата
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Деяния 1-4
56 Църквата се изправя пред проблем
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Деяния 5-7
57 Петър и Силата на Молитвата
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Деяния 9:32-9:43
58 От Гонител в Проповедник
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Деяния 8-9
59 Интересните пътешествия на Павел
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури   Деяния 16:16-16:40
60 Небето – Божият Прекрасен Дом
Свалете Файла с Историята Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете файла на книжка за оцветяване Свалете PDA файл Свалете файл с брошури Свалете файл с брошури Йоан 14:1-14:6
История
История
История
История
История
История
История