ကလေးများအတွက် သမ္မာကျမ်း

သမ္မာကျမ်းမှ သင်နှစ်ခြိုက်သော ၀တ္ထုများ လုံး၀ လွတ်ခြင်း

အခြားဘာသာစကားများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက

မဿဲ ၁၉း၂၄ ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့သည်မှာ၊ ‘ဤသူငယ်တို့ကို ရှိစေလော့၊ ငါထံသို့လာသည်ကိုမဆီးတား ကြနှင့်၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်။’"

Bible For Children (ကလေးများအတွက် သမ္မာကျမ်း) သည် ကလေးများယေရှုခရစ်ကိုသိရန် လုပ် ဆောင်ရာတွင် ရုပ်ပြသမ္မာကျမ်း၀တ္ထုများနှင့် သက်ဆိုင်ရာအခြားပစ္စည်းများ၊ မီဒီယာ၊ ကမ္ဘာတစ်၀ှမ်းကွန် ယက် (World Wide Web)၊ ဆဲလ်ဖုန်း/ ပီဒီအေများ၊ ရောင်စုံပုံနှိပ်မှုလမ်းကြောင်းများနှင့် ရောင်စုံစာအုပ် များတို့ဖြင့် ကလေးများစကားသင်ရန် ဘာသာစကားတိုင်းနှင့် ပါ၀င်၊ ဖြန့်၀ေခဲ့ပါသည်။

ယင်းသမ္မာကျမ်း၀တ္ထုများကို ဖြစ်နိုင်သည့်နေရာတိုင်းရှိ ကလေးငယ် ၁.၈ ဘီလီယံအတွက် အခမဲ့ဖြန့် ၀ေရန်ဖြစ်ပါသည်။

သတင်းစာစောင်အတွက် အမည်စာရင်းသွင်းရန်