Biblia alang sa Kabataan

Imong kinaham nga mga estorya gikan sa Biblia. Tim-os nga libre.

Daang Kasabotan

I-download ang File sa Estorya
I-download ang file sa Librong Koloran
I-download ang file sa Librong Koloran
I-download ang File sa Telepono
i-download ang file sa Tarhita
i-download ang file sa Tarhita
Read the Bible
1 Sa Gibuhat sa Dios ang Tanang Butang
2 Ang Sinugdanan sa Kasubo sa Tawo
3 Si Noe ug ang Dakong Lunop

Bag-ong Kasabotan

I-download ang File sa Estorya
I-download ang file sa Librong Koloran
I-download ang file sa Librong Koloran
I-download ang File sa Telepono
i-download ang file sa Tarhita
i-download ang file sa Tarhita
Read the Bible
36 Ang Pagkatawo ni Jesus
60 Langit, Ang Nindot nga Puluy-anan sa Dios