Cigon gurounottei Bibel

Bibelottun tar gam lāgede galpagun Puro gori māgānā

Āmāhr Udissyo

Mothi 19:14 Jisu hala, “Cigon gurounore mah idu ebātte duo, ār tārāhre mānā na gossio, hāran sarga rejyogān alade ei cigon gurounor dhokkyen.

Cigon gurounottei Bibel alade, judo judo dhakkoi ār procār māddhome tulonā die Bibelor galpa ār sieniloi melede jinis bhāk gori dinei Cigon gurounore Jisu Kristore cinei denā. Sei māddhomāni alade: Web side, Mobile phone/PDAs, chābeye rangchonggye tract ār rang gossye boi, protyek jādar hadādi, jene ekkuo cigon guro hadā hoi pāre.

Ei Bibelor galpagun pittimir 1.8 bilion cigon gurore jingori sambab māgānā bhāk gorih denā.

Habaror hābos hulonā

Receive