Bibele ya swilhange

Switori swa wena swa bibele swo lhawuleka. I mahala hi matlelo hinkawu.

Pfunisela hi Bibele ya la vatsongo