Bibele ya swilhange

Switori swa wena swa bibele swo lhawuleka. I mahala hi matlelo hinkawu.

Xikongometo xa hina

Mateu, 19:14 kambe Yesu a ku: tisani swilhange, mi nga swi siveleni e kuta kamina, hikuva nfumu wa matilo wa lava fanaka na swona.

Bibele ya la vatsongo yi kona leswaku swilhangi swi tiva Yesu hi ku pakela ka switori swa bibele leswi kombisiweke ni swigwa swinwana swa ku pfuneta swa muxaka yo hambana hambana ni mayendlelo yo hambana hambana, ku patsa ni network ya misava ya ma computadori, ma celulari/PDA, swibukwani swa ku printiwa ni mabuku ya tikori hi lirimi linwana na linwana le li vulavuliwaka hi swilhange. unwana na unwana loku swi koteka, switori leswi swa bibele swi fanela ku phakeliwa hi mahala ka 1.8 wa mabilioni ya swilhange swa misava.

Switori swa ku printiwa hi mahala!

Muphakeli wa swi bukwani swa evangeli swoswi a printa a tlela a rumela switori swinwani swa lisima swa Bibele ya la vatsongo – ya tikori matlelu hinkwawu- hi mahala.

evangelicaltract.com

Sayina boletim