Baibulo ya ana

Nthano zokondedwa mu Baibulo. Zaulele.

Lemberani kwa Baibulo la ana

Malo omwe tikupezeka

Winnipeg: mdzinda osachepekela 750,000 anthun omwe amapezeka pakati ndi pakati pa Canada.

Tilembereni

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

E-mail Us

Chonde tiwuzeni dziko lanu and chiyankulidwe.

Newsletter Sign Up