mbimbiliya ya ana akehe

Mijimbu ize mwazanga yamumbimbiliya. Kumbata cawana.

Chethunafupu kulinga

Cimotewu 19:14 yesu kambile ngwenyi ecenu ana akehe eze kuli yami, kanda nuakanyisa mumu watha wakwilu hi woo.'

Ali liwuka lyapwilako hanga ana akehe amunyingike yesu kristu, kuhicila mukupangila mimijimbu yakulumbununa cipema. nyimujijila jinji jikwo cifuchi ceswe, jyafwana ngwe hapeho, hamaxinga, nyimikanda inji ikwo yakusoneka nyimaulombo akulihandvununa yeswe akuisa mumalimi eswe aze ana akehe kakuhanjika.

Ayi mijimbu yamumbimbiliya muthukaihana kuana akehe akuheta kuseteko 1.8000,000 chifuci ceswe, cawana.

Newsletter Sign Up

Receive