mbimbiliya ya ana akehe

Mijimbu ize mwazanga yamumbimbiliya. Kumbata cawana.

Ilongeselo yamumbimbiliya

Yothunafuphu kutanga

Testamende yamwaka

Mbatenu kufumisa mupeho chize chili nyimujimbu
fumisenu mupeho cize cili nyimukanda wakusonekamo nyiwulombo
fumisenu mupeho cize cili nyimukanda wakusonekamo nyiwulombo
fumisenu mupeho cize kanahakemo mukanda wa xinga
Fumisenu mupeho mukanda uze uli nyi myaso
Fumisenu mupeho mukanda uze uli nyi myaso
Read the Bible
1 Wakati Mungu Aliumba Kila kitu
2 Mwanzo wa Huzuni ya Mtu
3 Noa na Mafuriko Makubwa

Testamende yayiha

Mbatenu kufumisa mupeho chize chili nyimujimbu
fumisenu mupeho cize cili nyimukanda wakusonekamo nyiwulombo
fumisenu mupeho cize cili nyimukanda wakusonekamo nyiwulombo
fumisenu mupeho cize kanahakemo mukanda wa xinga
Fumisenu mupeho mukanda uze uli nyi myaso
Fumisenu mupeho mukanda uze uli nyi myaso
Read the Bible
36 Kuzaliwa kwa Yesu