mbimbiliya ya ana akehe

Mijimbu ize mwazanga yamumbimbiliya. Kumbata cawana.

Ilongeselo yamumbimbiliya

Yothunafuphu kutanga

Testamende yamwaka

Mbatenu kufumisa mupeho chize chili nyimujimbu fumisenu mupeho cize cili nyimukanda wakusonekamo nyiwulombo fumisenu mupeho cize cili nyimukanda wakusonekamo nyiwulombo fumisenu mupeho cize kanahakemo mukanda wa xinga Fumisenu mupeho mukanda uze uli nyi myaso Fumisenu mupeho mukanda uze uli nyi myaso Read the Bible
1 Wakati Mungu Aliumba Kila kitu
Mbatenu kufumisa mupeho chize chili nyimujimbu fumisenu mupeho cize cili nyimukanda wakusonekamo nyiwulombo fumisenu mupeho cize cili nyimukanda wakusonekamo nyiwulombo       Mwanzo 1-2
2 Mwanzo wa Huzuni ya Mtu
Mbatenu kufumisa mupeho chize chili nyimujimbu fumisenu mupeho cize cili nyimukanda wakusonekamo nyiwulombo fumisenu mupeho cize cili nyimukanda wakusonekamo nyiwulombo       Mwanzo 3-6
3 Noa na Mafuriko Makubwa
Mbatenu kufumisa mupeho chize chili nyimujimbu fumisenu mupeho cize cili nyimukanda wakusonekamo nyiwulombo fumisenu mupeho cize cili nyimukanda wakusonekamo nyiwulombo       Mwanzo 6-10

Testamende yayiha

Mbatenu kufumisa mupeho chize chili nyimujimbu fumisenu mupeho cize cili nyimukanda wakusonekamo nyiwulombo fumisenu mupeho cize cili nyimukanda wakusonekamo nyiwulombo fumisenu mupeho cize kanahakemo mukanda wa xinga Fumisenu mupeho mukanda uze uli nyi myaso Fumisenu mupeho mukanda uze uli nyi myaso Read the Bible
36 Kuzaliwa kwa Yesu
Mbatenu kufumisa mupeho chize chili nyimujimbu fumisenu mupeho cize cili nyimukanda wakusonekamo nyiwulombo fumisenu mupeho cize cili nyimukanda wakusonekamo nyiwulombo       Mathayo 1-2, Luka 1-2
54 Pasaka ya Kwanza
Mbatenu kufumisa mupeho chize chili nyimujimbu fumisenu mupeho cize cili nyimukanda wakusonekamo nyiwulombo fumisenu mupeho cize cili nyimukanda wakusonekamo nyiwulombo       Mathayo 26-28, Luka 22-24, Yohana 13-21
60 Mbingu, Nyumba Nzuri Ya Mungu
Mbatenu kufumisa mupeho chize chili nyimujimbu fumisenu mupeho cize cili nyimukanda wakusonekamo nyiwulombo fumisenu mupeho cize cili nyimukanda wakusonekamo nyiwulombo       Yohana 14; 2 Wakorintho 5; Ufunuo 4, 21, 22