Labib pou Zanfan

To bann zistwar favori depi Labib. Absoliman gratis.

Ansien Testaman

Telesarz Fisye Zistwar Telesarz Fisye Liv Koloryaz Telesarz Fisye Liv Koloryaz Telesarz Fisye Telefonn Telesarz Fisye Fey Telesarz Fisye Fey Read the Bible
1 Kan Bondie Finn Kree Tou Zafer
Telesarz Fisye Zistwar Telesarz Fisye Liv Koloryaz Telesarz Fisye Liv Koloryaz Telesarz Fisye Telefonn     Zenez 1-2
2 Koumansman Foli Zom
Telesarz Fisye Zistwar Telesarz Fisye Liv Koloryaz Telesarz Fisye Liv Koloryaz Telesarz Fisye Telefonn     Zenez 3-6

Nouvo Testaman

Telesarz Fisye Zistwar Telesarz Fisye Liv Koloryaz Telesarz Fisye Liv Koloryaz Telesarz Fisye Telefonn Telesarz Fisye Fey Telesarz Fisye Fey Read the Bible
36 Nesans Zezi
Telesarz Fisye Zistwar Telesarz Fisye Liv Koloryaz Telesarz Fisye Liv Koloryaz Telesarz Fisye Telefonn     Matie 1-2, Lik 1-2
54 Premie Fet Pak
Telesarz Fisye Zistwar Telesarz Fisye Liv Koloryaz Telesarz Fisye Liv Koloryaz Telesarz Fisye Telefonn     Matie 26-28, Lik 22-24, Zan 13-21