Bible pro děti

Vaše oblíbené příběhy z Bible. Absolutně zdarma.

Starý zákon

Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky Stáhněte soubor omalovánky Download PDA File Stáhněte soubor Tract Stáhněte soubor Tract Read the Bible
1 Když Bůh všechno stvořil
Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky Stáhněte soubor omalovánky Download PDA File Stáhněte soubor Tract Stáhněte soubor Tract 1. knize Mojžíšově 1-2
2 Začátek lidského smutku
Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky Stáhněte soubor omalovánky Download PDA File Stáhněte soubor Tract Stáhněte soubor Tract 1. knize Mojžíšové 3-6
3 Noe a veliká potopa
Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky Stáhněte soubor omalovánky Download PDA File Stáhněte soubor Tract Stáhněte soubor Tract 1. knize Mojžíšově 6-10
4 Boží slib daný Abramovi
Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky Stáhněte soubor omalovánky Download PDA File     1. knize Mojžíšově 11-21
5 Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky
Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky Stáhněte soubor omalovánky Download PDA File     1. knize Mojžíšově 22-24
6 Záludný Jákob
Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky Stáhněte soubor omalovánky Download PDA File     1. knize Mojžíšově 25-33
7 Oblíbený Syn Prodán do Otroctví
Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky Stáhněte soubor omalovánky Download PDA File     1. knize Mojžíšově 37-39
8 Bůh povznese Josefa-otroka
Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky Stáhněte soubor omalovánky Download PDA File     1. knize Mojžíšově 39-45
9 Princ z řeky
Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky Stáhněte soubor omalovánky Download PDA File     2. knize Mojžíšově (Exodus)
10 Princ se stane pastýřem
Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky Stáhněte soubor omalovánky Download PDA File     2.knize Mojžíšově 2-5
11 Sbohem Farao!
Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky Stáhněte soubor omalovánky Download PDA File     2. knize Mojžíšově 4-15
12 Čtyřicet let
Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky Stáhněte soubor omalovánky Download PDA File     2. knize Mojžíšově 15 - 4. knize Mojžíšově 14
13 Jozue přebírá vedení
Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky Stáhněte soubor omalovánky Download PDA File     Jozue 1-6
14 Samson - silný, Boží muž
Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky Stáhněte soubor omalovánky Download PDA File     Knize Soudců 13-16

Nový zákon

Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky Stáhněte soubor omalovánky Download PDA File Stáhněte soubor Tract Stáhněte soubor Tract Read the Bible
36 Narození Ježíše
Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky Stáhněte soubor omalovánky Download PDA File Stáhněte soubor Tract Stáhněte soubor Tract v Evangeliu Matouše 1-2, Evangeliu Lukáše 1-2
37 Poslán od Boha
Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky Stáhněte soubor omalovánky Download PDA File     Marek 6, Lukáš 1, 3
38 Ježíšovo Pokušení
Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky Stáhněte soubor omalovánky Download PDA File     Matouš 4, Lukáš 4
39 Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků
Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky Stáhněte soubor omalovánky Download PDA File     Evangeliu Matouše 4-7, Marka 1, Lukáše 6
40 Ježíšovy Zázraky
Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky         Matouš 8-9, Marek 1-2, Marek 4, Lukáš 4, Lukáš 8, Jan 2
41 Vůdce chrámu navštíví Ježíše
Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky         Jan 2-3, Čtvrtá Mojžíšova 21
42 Ježíš nejlepší učitel
Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky         Matouš 5-7, Lukáš 6
43 Rozsévač a zrní
Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky Stáhněte soubor omalovánky Download PDA File     Evangeliu Matouše 13
44 Rich Man, Poor Man
Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky Stáhněte soubor omalovánky Download PDA File     Luke 16
45 Marnotratný syn
Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky Stáhněte soubor omalovánky Download PDA File     Evangeliu podle Lukáše 15
54 První Velikonoce
Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky Stáhněte soubor omalovánky Download PDA File Stáhněte soubor Tract Stáhněte soubor Tract v Evangeliu podle Matouše 26-28, Lukáše 22-24, Jana 13-21
60 Nebe, Boží nádherný domov
Stáhněte soubor příběhu Stáhněte soubor omalovánky Stáhněte soubor omalovánky Download PDA File Stáhněte soubor Tract Stáhněte soubor Tract Evangelium podle Jana 14, 2. Korintským 5, Zjevení 4, 21, 22
Příběh
Příběh
Příběh
Příběh
Příběh
Příběh
Příběh