bibiiri ŋmen-gan

fo senselle noore naŋ yire ŋmen-gan poᴐ. weɛlɛ.

kᴐkᴐ-yobo

Te boᴐbo

Matthew 19:14 Yeezu yelee la 'yɛ bare a biiri ka ba wa n zie, ye ta pige ba sori, bonso bana la so Naaŋmen naaloŋ'

bibiiri ŋmen-gan wa ka o wa veŋ ka bibiiri baŋ Yeezu Kirista a yi gmen-gan sensellɛ ane a mine taaba pommo zi-tɛɛtɛɛ zie, a te poᴐ ne world wide web zie, taŋgara, peepare kᴐkᴐre la kᴐkᴐre zaa bibiiri naŋ na baŋ yeli.

a ŋmen-gan sensellɛ ama na poŋ ta la bibiiri turituri 1.8 naŋ be ziezaaɛ.

daworo gane ŋaŋ